Žene u politici

[:en]   [:sr]Iako je Srbija postigla napredak u pogledu učešću i zastupljenosti žena u javnom i političkom životu, pre svega u Narodnoj skupštini i skupštinama opština i gradova, situacija je daleko od potrebne. Danas u Vladi Republike Srbije ima četiri žene (21%),…

Nacionalni saveti u borbi za rodnu ravnopravnost

[:sr]Akademija ženskog liderstva je zajedno sa partnerima organizovala 17. decembra u Šapcu Konferenciju „Podsticanje rodne ravnopravnosti u okviru nacionalnih saveta nacionalnih manjina“. Učestvovalo je preko pedeset predstavnica i predstavnika  nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji, predstavnice republičkih i pokrajinskih institucija, organizacija…