Za izbore bez nasilja!

Akademija ženskog liderstva (AŽL) pokrenula je kampanju Izbori bez nasilja“. U okviru kampanje prikupljaćemo podatke o svim oblicima nasilja kojima su izložene sve žene koje učestvuju u izborima.

Nasilje prema ženama tokom izborne kampanje najlakše možete prijaviti OVDE

Tokom kampanje prikupljaćemo podatke o psihološkom (verbalnom), fizičkom, seksualnom nasilju kao i različitim vrstama pritiska, ucena, uznemiravanja kako u javnosti tako i unutar političkih organizacija.

Prikupljeni podaci biće pretočeni u preporuke koje će biti usmerene na pružanje sistemske zaštite žena angažovanih na javnim poslovima. Na taj način ćemo omogućiti ravnopravnije  učešće žena u izbornim procesima u budućnosti.

Pozivamo sve učesnice i učesnike izbora, kanddidatkinje, novinarke, aktivistkinje NVO, kao i građane i građanke da prijave pretnje i sve druge oblike nasilja prema kandidatkinjama i drugim ženama koje učestvuju u izbornom procesu. To mogu učiniti na tri načina: putem websajta www.liderke.org, na e mail prijavinasilje@liderke.org i putem Viber poruke na broj  +381 61 309 3880.

Zvanični hashtag je #izboribeznasilja

Pred nam su važni izbori, u koje će biti uključen najveći broj žena do sada. Atmosfera i podele u društvu nam govore o velikim rizicima za slučajeve nasilja prema ženama, pre svega kandidatkinjama i aktivistkinjama, ali i ženama u izbornoj administraciji. Ovom kampanjom želimo javnosti da skrenemo pažnju na neravnopravnu izbornu trku koje žene vode jer za razliku od muških kolega one moraju da se nose sa nasiljem, pretnjama i uznemiravanjem. Na ovaj način verujemo da možemo da utičemo da se nasilje prema ženama u izborima smanji i podigne svest javnosti o važnosti borbe protiv ovih društvenih pojava.

AŽL već godinama prati nasilje prema ženama angažovanim u javnoj sferi. Akademija je bila deo Mreže SOS Vojvodina koja je 2019. pripremila izveštaj iz senke za Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici (GREVIO).

Scroll to Top