Programi

Edukacija

Organizovanje seminara na kojima polaznice stiču znanja iz rodne ravnopravnosti, unapređuju veštine javnog nastupa, političke komunikacije i argumentacijei povezuju se sa koleginicama u zemlji. Ovaj program je pretežno namenjen lokalnim političarkama, jer istraživanja i iskustvo pokazuju najveći stepen diskriminacije i nedovoljnu zastupljenost žena na mestima odlučivanja na lokalnom nivou.

Mentorstvo

Cilj mentorskog programa je razmena perspektiva, znanja, iskustva i kontakata između izabranih polaznica Akademije i njihovih mentorki. Zadatak mentorke u programu Akademije je da mentorinu podstiče, motiviše, da joj postavlja pitanja i pokuša da bude neka vrsta „spoljašnjeg oka“ koje će otvoriti različite poglede na izazove sa kojima se suočava u svom svakodnevnom političkom radu.

Javno zagovaranje

Akademija pokreće vlastite kampanje javnog zagovaranja i uključije se u zagovaračke aktivnosti drugih organizacija i koalicija u Srbiji, sa ciljem da utiče na primenu postojećih zakona, donošenje novih propisa, mera i aktivnosti čiji konačni ishod treba da bude: bolji položaja žena i više rodne ravnopravnosti u društvu.

Scroll to Top