Prijavi nasilje

Beležimo nasilje

Stručni tim Akademije nastavlja da prikuplja podatke o slučajevima nasilja prema političarkama i drugim ženama angažovanim na javnim poslovima i tokom kampanje za izbore zakazane za 17. decembar 2023. godine.

Da bismo stvorili demokratsku političku atmosferu u društvu, ravnopravnoučešće na izborima i omogućili ženama angažovanim na javnim poslovima delovanje bez nasilja, potrebno je da o nasilju prikupimo podatke.

Zato se uključi, zabeleži i pošalji nam svaki primer nasilja prema političarkama i/ili ženama angažovanim na javnim poslovima, koji primetiš u svojoj okolini.

Primere nasilja možeš da pošalješ popunjavanjem ovog formulara ili mejlom na adresu prijavinasilje@liderke.org ili na Viber broj +381 61 309 3880


  Informacije o obradi podataka o ličnosti

  Podaci o ličnosti koje ostavljate popunjavanjem ovog formulara obrađuju se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Obrada podataka vrši se na osnovu vašeg pristanka (član 12, stav 1, tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) isključivo u svrhe ostvarivanja kontakta sa vama i prikupljanju podataka o rasprostranjenosti nasilja tokom izborne kampanje. Rukovaoci podacima o ličnosti su Miloš Đajić, predsednik UO, Biljana Stepanov, članica UO, Marija Babović, istraživačica

  Podaci se čuvaju u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade, ali ne duže od šest meseci od dana davanja saglasnosti. Imate pravo na pristup, ispravku ili brisanje svojih podataka, kao i opoziv pristanka za obradu podataka koji možete zahtevati u bilo kom trenutku, slanjem zahteva na adresu officewla@gmail.com. Opoziv pristanka za obradu podataka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre izjavljenog opoziva.

  Imate pravo na ograničenje obrade, prenosivost podataka, u skladu sa zakonom, kao i pravo na pritužbu Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko smatrate da vam je povređeno pravo garantovano Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

  Imajući u vidu prethodno iznete informacije o obradi podataka, saglasna/saglasan sam da imenovani rukovaoci obrađuju podatke o ličnosti koje sam unela/uneo u formular (ime i prezime, telefon, e-mail i drugi podaci koji se smatraju podacima o ličnosti, u skladu sa Zakonom).

  OBLICI NASILJA

  Fizičko nasilje. Guranje, odgurivanje, povlačenje, drmanje, trešenje, šamaranje, udaranje, šutiranje, premlaćivanje, davljenje, gađanje predmetima, vezivanje, ograničavanje pokreta, nanošenje povreda oružjem ili predmetima, pečenje.

  Seksualno nasilje. Prinuda na seksualni odnos (fizička ili pretnjama, ucenjivanjem), prinuda na učešće u neželjenim seksualnim radnjama, neželjeno seksualno dodirivanje žene, prinuda na posmatranje seksualnog čina, prinuda na učešće u seksualnom činu sa drugim licima.

  Seksualno uznemiravanje. Neželjeno dodirivanje, grljenje, ljubljenje, seksualno sugestivni komentari ili šale, neprimereni pozivi na izlazak, nametljiva pitanja o privatnom životu uvredljiva za ženu, nametljivi komentari o izgledu žene, neprimereno posmatranje, zurenje koje je uvredljivo, slanje ili pokazivanje seksualno eksplicitnih sadržaja, slika, poklona, nepristojno prikazivanje pred ženom, prinuda na gledanje pornografskih sadržaja nasuprot volji žene, neželjeni seksualno eksplicitni imejlovi, poruke, neprimerene objave o ženi na društvenim mrežama ili veb-sajtovima koji su uvredljivi za žene.

  Psihičko nasilje. Vređanje, vikanje na ženu, nazivanje pogrdnim imenima, označavanjem žene kao „lude“, „glupe“, pretnje da će se povrediti žena ili neko njoj blizak, javno ponižavanje žene, okrivljavanje žena za stvari koje nisu učinile, prinuda da preuzmu odgovornosti za nešto što su učinili drugi, ucenjivanje pretnjom publikovanja ličnih informacija ili lažnih informacija koje mogu da ih diskredituju u javnom životu.

  Proganjanje. Ponavljani incidenti slanja poruka, pisama uvredljive i preteće sadržine, preteći ili anonimni telefonski pozivi, objavljivanje uvredljivih sadržaja o ženi na internetu, distribuiranje intimnih fotografija ili video-materijala žene preko interneta, društvenih mreža, mobilnih telefona, uhođenje, praćenje žene, oštećivanje njene imovine.

  Scroll to Top