GREVIO izveštaj iz senke

članice i članovi koalicije

Savez udruženja građana “Mreža SOS Vojvodina” je tokom 2018.godine predvodila koaliciju nevladinih organizacija civilnog drupštva krozproces pisanja „Izveštaja iz senke o primeni Konvencije Saveta Evrope osprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama“ (GREVIO izveštaj). Ovaj izveštaj iz senke je izradio tim koji su činile Marija Babović, Maja Bjeloš, BiljanaStepanov i Sofija Mandić. Organizacije civilnog društva okupljene u  koaliciju su dale ogroman doprinos prikupljajući podatke i dajući ekspertsku pomoć u formulisanju odgovora na sva pitanja neophodna za pisanje izveštaja. Akademija je dala doprinos u oblasti političke participacije, mehanizama za rodnu ravnopravnost, napada na političarke…

Verujemo da će podaci prikupljeni u izveštaju biti korišćeniod strane naših alumnistkinja kao i žena angažovanih na javnim poslovima. Oni se mogu koristiti u izgradnji argumentacije za javne nastupe, pisanju praktičnih politika kao i kreiranju različitih vrsta kampanja.  Sve one koje se bave rodnom ravnopravnošću i nasiljem prema ženama sada imaju priliku da vide kako organizacije civilnog društva vide položaj žena u Srbiji.

Projekat „Izveštaj iz senke ženskih organizacija iz Srbije oprimeni CEDAW i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Republici Srbiji“ se realizuje uz  finansijsku podršku Evropske Unije u okviru programa: ‘‘Zaustavljanje nasilja nad ženama na zapadnom Balkanu i u Turskoj:Primena normi, promena svesti” koji sprovodi agencija UN Women

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top