Publikacije

Rodna ravnopravnost i žensko političko liderstvo

Akademija je sprovela istraživanja o rodnoj ravnopravnosti u političkim strankama, u periodu od jula do oktobra 2015. godine. Cilj istraživanja je bio utvrđivanja realnog položaja žena, kao i potencijala, prepreka i funkcija ženskog političkog liderstva. Rezultate istraživanja i zaključke ekspertkinja koje su ga realizovale, možete pogledati u našoj publikaciji.

Scroll to Top