Umrežavanje – dijalog za budućnost

Prilikom otvaranja konferencije Fiona Mekluni, rezidentna koordinatorka UN u Crnoj Gori ukazala je da iskustva iz sveta dokazuju da glas žena igra ključnu ulogu u izgradnji socijalne kohezije i mira. „Dijalog za budućnost podstiče da se regionalni izazovi sagledaju na nov način i ujedno pruža platformu da predstavnici različitih sektora, građanke i donositeljke odluka zajednički kreiraju rešenja za dobrobit svih građana i zemalja“

Nada Drobnjak, predsednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore istakla je da: „Ovaj region deluje i delovaće uvek kao sistem spojenih sudova. Zato ako ne razgovaramo nema dogovora, ako ne pitamo nema odgovora i ako ne idemo ka onome što nas spaja ostaćemo razdvojeni.“

Photo: Undp/Miloš Vujovic

Rezimirajući zaključke dvodnevog dijaloga, Daniela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori naglasila je da je za postizanje socijalne kohezije i rodne ravnopravnosti neophodno osigurati veću vidljivost za rezultate i uspešne akcije žena koje menjaju region nabolje. „Ključna prednost Dijaloga za budućnost je što kroz ovakve događaje generiše obilje ideja i inovativnih rešenja, koja će biti pretočena u konkretne akcije.

Na prvom panelu Uloga i položaj žena govorio je i Miloš Đajić. On je tom prilikom istakao da borba za rodnu ravnopravnost ne sme biti prepuštena samo ženama već da se i muškarci moraju aktivno u nju uključiti.

Photo: Undp/Miloš Vujovic

Dani dijaloga okupili su učesnice iz tri zemalje regiona zapadnog Balkana. Među njima su bile predstavnice civilnog društva, obrazovnog sektora, institucija, privatnog sektora i akademske zajednice. Cilj događaja je bio da se pokrene diskusija o ulozi i doprinosu žena društvenoj koheziji.

Projekat Dijalog za budućnost finansira Fond Ujedinjenih nacija za izgradnju mira, a zajednički sprovode UN agencije UNDP, UNICEF, UNESCO i nadležne institucije u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji. Dijalog za budućnost nudi platformu putem koje se ljudi iz svih društvenih sfera susreću, razgovaraju i kreiraju rješenja za bolju budućnost.

Scroll to Top