Suočavanje s prošlošću

Seminar 

Akademija ženskog liderstva je započela projekat „Mlade liderke za mir na zapadnom Balkanu – suočavnje sa prošlošću i ženska ljudska prava“. Projekat je podržan od strane Fonda za humanitarno pravo i Civil rights defenders. Projekat polazi od činjenice da aktivistkinje političkih stranaka u Srbiji (naročito najmlađe generacije) nisu imale prilike da sa na organizovan i sistemski način upoznajusa idejom tranzicione pravde niti da upoznaju rad OCD, stručnjaka/kinja i aktivista/kinja koji u našoj i drugim zemljama Zapadnog Balkana rade nasuočavanju sa prošlošću.

Naše dosadašnje iskustvo rada sa alumnistkinjama pokazaloje da mlade političarke i aktivistkinje političkih stranaka ispoljavaju veliko interesovanje za razmenu iskustava sa predstavnicama civilnog sektora i stručnjakinjama, te da je moguće pomoći uspostavljanje konstruktivne saradnje između ovih ciljnih grupa, što je model koji je poželjno promovisati i razvijati.  

Verujemo da će učesnice na nakon ovog projekta u svojim lokalnim zajednicama pokrenuti ove važne teme i doprineti većoj vidljivosti žrtava, širenju istine o ratovima devedesetih i motivisanju mladih da aktivno učestvuju u programima koji doprinose ideji da bez suočavanja saprošlošću nema mogućnosti za istinsku saradnju i pomirenje u Regionu.

Prvi seminar je obuhvatio teme istorijskog i političkog konteksta ratova devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije i zločina protivčovečnosti  i suočavanje sa prošlošću. Predavači na seminaru su bili istoričar Srđan Milošević i novinar Nemanja Stjepanović. Nakon njihovih predavanja učesnice su se dogovorile da se u okviru projekta poseti jedno od stratišta  i organizuje susret sa ženama žrtvama ratova devedestih.

U predavanju Srđana Miloševića govorilo se o nastajanju Jugoslavije i razvoju jogoslovenske ideje kroz čitav XX vek. Interesantna je priča o posleratnoj Jugoslaviji zemlji koja je imala: jednu ideologiju, dva pisma, tri religije, četiri Ustavne reforme, pet, a kasnije šest naroda, 7 suseda, 8 članova predsedništva, 9 parlamenata i 10 komunističkih partija.

Nemanja Stjepanović je prezentovao prikupljene brojeve žrtava u ratovima 90-tih. Istakao je da je manipulacija žrtvama velika i da ni jedna od država ne radi na tome da se utvrdi tačan broj poginulih već se sa brojkama manipuliše. Govorio je o sudski utvrđenim činjenicama i gde se one mogu pronaći. „Jugoslovenski prostor je bio prostor razmene i šteta nastala izratova je upravo uništenje iskustva takve razmene“. Istakao je da „sve govori u prilog tome da je čitav region bio najbolji kada smo bili zajedno.“

Zbog toga je suočavanje sa prošlošću važna tema za Evropske integracije čitavog regiona.

Projekat se nastavlja seminarom na temu silovanje u ratu, ženska ljudska prava i  tranziciona pravda na Zapadnom Balkanu.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top