Održana Izborna skupština Akademije

Posle više od mesec dana priprema, procesa izbora tela 14. decembra 2022. održana je redovna Izborna skupština Akademije ženskog liderstva . Redovna izborna skupština je održana na platformi ZOOM. Na Skupštini je bilo prisutno 2/3 članova i članica Akademije koji su kroz raspravu izabrali nove članice i članove Upravnog odbora, Programskog odbora i predstavnicu Alumni kluba. Takođe su u skladu sa potrebama rada Akademije izmenjene neke tačke Statuta. Ove izmene će olakšati budući rad na unapređenju rodne ravnopravnosti u izbornom procesu.

Biljana Stepanov

U novi Upravni odbor akademije jednoglasno su izabrani Sonja Liht, Biljana Stepanov, Jelena Ašković, marija Srdić i Miloš Đajić. Pre izbora novog UO usvojen je izveštaj o radu između dve sednice Skupštine. Akademija je između dve sednice skupštine imala dosta zapaženih aktivnosti i profilisala se kao organizacija koja pomaže podizanju kapaciteta žena angažovanih u javnoj sferi. Takođe tim akademije svakodnevno prati i reaguje na nasilje koje se, na žalost, učestalo dešava ženama angažovanim u javnoj sferi.

Članice i članovi Skupštine su jednoglasno izabrali i nove članice i članove Programskog odbora. Ovim izborom Programski odbor je dobio novi impuls i energiju. Sigurni smo da će se ona vrlo brzo videti u kvalitetnijim programima i novim aktivnostima. Novi Programski odbor čine: Marija Srdić, Adriana Zaharijević, Aleksandra Galonja, Srđan Majstorović, Biljana Maletin, Svetlana Stefanović i Dragica Reljanović.

Miloš Đajić

Jučerašnjom Skupštinom je složeni proces izbora organa i tela Akademije završen. Kompletirani su svi organi, izabran novi Odbor Alumni kluba, Programski i Upravni odbor. Nastavljamo sa novom snagom i energijom dalji rad na unapređenju rodne ravnopravnosti u Srbiji, podršci političarkama, regionalnoj saradnji, praćenju izbornog procesa kao reakcijama na sve vidove nasilja prema ženama angažovanim na javnim poslovima.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top