Za ravnopravno učešće žena u odlučivanju

[:sr]Akademija ženskog liderstva (AŽL) poziva sve građane i građanke da podrže inicijativu za veće učešće žena u odlučivanju.Tražimo od političkih stranaka, koalicija i grupa građana koje učestvuju na republičkim, pokrajinskim i lokalnim izborima u Srbiji 2016. godine da poštuju principe…