Liderke angažovane u borbi protiv nasilja prema ženama i devojčicama

[:sr] Akademija ženskog liderstva organizovala je u subotu, 18. novembra Info dan za političarke, dosadašnje polaznice programa, o borbi protiv nasilja prema ženama i kampanji „16 dana aktivizma“. Ovoga puta cilj nam je da podignemo nivo informisanosti javnosti o rodno zasnovanom nasilju i…

Liderke u borbi protiv diskriminacije

[:sr]Akademije ženskog liderstva organizovala je u Beogradu, 19. aprila 2017. godine Konferenciju „Liderke u borbi protiv diskriminacije“ sa ciljem promocije veće političke participacije žena kao jednog od uslova za prevazilaženje svih oblika diskriminacije kojima su izložene žene u Srbiji, kao…

Četvrti sastanak alumnistkinja sa ženskim organizacijama

[:sr]Akademija ženskog liderstva je održala 4. sastanak alumnistkinja i predstavnica civilnog sektora u Novom Pazaru, 14. marta.  Ovaj sastanak je bio specifičan po tome što je inicijativa da se organizuje u Novom Pazaru došla upravo od jedne naše alumnistkinje, Misale…