Završena treća regionalna socijaldemokratska akademija ženskog liderstva

U Sarajevu je od 21. do 24. oktobra održan drugi modul ovogodišnje regionalne socijaldemokratske akademije ženskog liderstva. Ovo je bila prva prilika posle skoro tri godine pandemije da ovaj program dobije stvarni regionalni karakter.

Teme

Teme na ovom modulu su bile više fokusirane na sticanje različitih veština. Učesnicesu  imale priliku da rade na unapređenju političkog govora, veštinama komunikacije i javnog nastupa kao i korišćenje novih alata za veću vidljivost žena u kampanji. Pored toga održan je i panel socijaldemokratski i feministički odgovor na naarastajući desni ekstremizam.

Dvadeset i pet učesnica iz čitavog regiona Zapadnog Balkana je marljivo radilo tokom čitavog trajanja seminara. Izabrane teme i odlični predlozi javnih politika pokazali su da su učesnice ozbiljno razumele domaći zadatak. Prezentujući predloge politika imale su priliku i da uvežbavaju javni nastup prezentujući zadatke.

Povezivanje

Ovo je bila prilika da se učesnice još čvršće međusobno povežu. Nakon prvog seminara u Beogradu sada su one stekle iskustvo zajedničkog rada i povezivanja. Verujemo da će uspostavljeni kontakti i odnosi u budućnosti biti korisni ženama koje su ovaj program prošle.

Socijaldemokratsku regionalnu Akademiju ženskog liderstva organizuje regionalna i beogradska kancelarija Friedrich Ebert fondacije i Akademija ženskog liderstva.

Scroll to Top