Za ravnopravnost na izborima

Kancelarija za demokratkse institucije i ljudska prava (ODHIR) organizovala je regionalnu konferenciju na temu prevazilaženje prepreka koje utiču na ravnopravnost učešća žena i muškaraca na izborima. Ova konferencija organizovana je 9. i 10. oktobra 2019. godine u Sarajevu i okupila je 55 učesnika i učesnica (33 žene i 22 muškarca). Među njima su bili političari i političarke, predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva i medija, aktivistkinje za ženska prava i predstavnici i predstavnice akademske zajednice iz zemalja Zapadnog Balkana, kao i eksperti iz drugih međunarodnih organizacija.

Tokom konferencije održana su tri panela i razgovarano je o učešću žena na izborima: izazovi, dobre prakse i nesmetano učešće žena, saradnja i umrežavanje i uloga medija u rodno izjednačenom praćenju izborne kampanje. Direktorka ODIHR kancelarije Ingibjorg Solrun Gisladottir je tokom otvaranja konferencije istakla da „Preporuke koje je ODIHR dao u vezi sa učešćem žena na izborima na Zapadnom Balkanu uključuju pozive na veće učešće u izbornim i drugim telima koja donose odluke, pravedno izveštavanje medija tokom kampanje, uvođenje pariteta za kandidovanje i rešavanje pitanja poput grupnog ili porodičnog glasanja“ Ona je istakla važnost participativnog procesa koji će ODIHR-u pomoći da razume sve izazove i da usavrši svoj pristup i dosadašnje prakse kako bi podržali lokalne aktere u promociji učešća žena na izborima.

Nova šefica Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Kathleen Kavalec je istakla da „kada žene učestvuju na izborima – kao kandidatkinje, glasačice, simpatizerke stranke ili radeći u izbornoj administraciji – potrebe i interesi žena su bolje zastupljeni. Politički i demokratski procesi su tada inkluzivniji, političke odluke kvalitetnije jer se bolje predstavlja samo biračko telo i jača se demokratija.“

Tokom dva dana trajanja konferencije čuli su se zanimljivi predlozi i razmišljanja o tome kako unaprediti učešće žena u izbornom procesu. Mnogobrojni predlozi radnih grupa verujemo da će pomoći ODHIR-u da se snažnije uključi u rešavanje nagominalnih problema sa izborima na čitavom Zapadnom Balkanu. Konferencija je pokazala da su slični problemi zastupljeni gotovo u svim zemljama Zapadnog Balkana. Velika pažnja je posvećena razgovoru o demokratizaciji političkih stranaka fer i inkluzivnom načinu biranja kandidata i kandidatkinja i finansiranju kampanja kandidatkinja.

Miloš Đajić u ime Akademije ženskog liderstva govorio je o problemima sa izbornim procesom u Srbiji i pozvao ODHIR da što pre uspostavi dijalog sa ženama iz stranaka, NVO i akademske zajednice na temu unapređenja izbornog procesa u Srbiji. Na panelu o medijima i praćenju izborne kampanje prezentovao je nalaze monitoringa medija koje je radila Novosadska novinarska škola.

Trogodišnji projekat „Podrška izborima na Zapadnom Balakanu“ sprovodi ODHIR kancelarija uz finansijsku podršku Evropske Unije i Austrijske razvojne agencije.

Scroll to Top