Seminar za predstavnice političkih stranaka

[:sr]Poziv je zvanično poslat svim parlamentarnim strankama i strankama iz kojih dolaze alumnistkinje Akademije ženskog liderstva. Na seminaru je učestvovalo 18 predstavnica i jedan predstavnik politilčkih stranaka.

Sa učesnicama su na temu ravnopravnijeg učešća žena u političkom i javnom životu razgovarale ekspertkinje Višnja Baćanović i Sonja Lokar. Višnja je prisutnima predstavila Nacionalnu strategiju rodne ravnopravnosti, odnosno domete Strategije kao instrumenta za postizanje rodne ravnopravnost,evaluacija rezultata prethodnih strateških dokumenata, obaveze partija u vezi sa strateškim dokumentima i postojeće prepreke postizanju rodne ravnopravnosti u političkim partijama i kapaciteti za njihovo prevazilaženje. U svom izlaganju je istakla da pitanja koja su važna za žene, moraju biti važna i za političke partije.

Nakon Višnjinog izlaganja je bilo predviđeno vreme za diskusiju o položaju žena u strankama,. Zaključak učesnica je da se u okviru stranaka ženama ne daje dovoljno moći, dobrodošle su da rade, ali im odgovorne pozicije nisu lako dostupne. „Žene kada i dospeju na neku pozicju, vrlo brzi im se „seku krila“, jer su već (pre)daleko dogurale“, izjavila je jedna od učesnica. Još jedna od konstatacija je bila da na lokalnom nivou ima puno žena tamo gde se radi, npr. imamo dosta načelnica, ali ih nema tamo gde se donose odluke.

Sonja Lokar je predstavila svoje viđenje položaja žena u politici u regionu i put koji je doveo do situacije koju imamo danas. Istakla je da bez obzira na sve političke razlike moramo naći minimum zajedničkog interesa u oblasti ženskih prava oko koje se svi slažemo, Istakla je srpsku Žensku parlamentarnu mrežu kao izuzetan primer za sve.

Predstavljajući trenutnu sitaciju, istakla je da su žene prvo osvojile pravo da učestvuju u radu stranaka, pa tek onda pravo glasa. “ Malo toga se promenilo u poziciji moći, partije su muške tvrđave i sada ih osvajamo polako, iznutra“, ilustrativno je objasnila Sonja.

Na kraju dana, o ovoj temi je sa prisutnima razgovarala Sonja Liht, koja je između ostalog predstavila Inicijativu Akademije ženskog liderstva za ravnopravnije učešće žena u odlučivanju i zatražila od prisutnih da je predstave svojim strankama i zagovaraju za njeno usvajanje.[:]

Scroll to Top