Samo 4 liste podržale inicijativu „Za ravnopravno učešće žena u odlučivanju“

[:sr]Samo 4 liste su do datog roka, 28. februara u 12h, zvanično podržale inicijativu koju je Akademija ženskog liderstva uputila zastupnicima i zastupnicama 24 proglašene izborne liste za lokalne izbore u gradu Beogradu.  Inicijativom smo tražili da se obavežu da će poštovati princip rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti u svim segmentima političkog delovanja, aktivnosti u kampanji i tokom formiranja Skupšine grada.  Inicijativu su podržali:

  • Lista broj 23, Liberalno demokratska partija
  • Lista broj 12, Inicijativa Ne davimo Beograd
  • Lista broj 4, „Da oslobodimo Beograd – DS, SDS, Nova, ZEP – Zeleni“
  • Lista broj 17, Republikanska stranka – Republikánus párt – Nikola Sandulović

Inicijativa je upućena svima na zvanične mail adrese ili Fejsbuk stranice 19. februara.

Ovako slab odziv među političkim akterima nam govori da je oblast rodne ravnopravnosti još uvek marginalno pitanje za većinu, kao i da stranke nisu spremne da se obavežu da će ženama otvoriti prostor i dati priliku da učestvuju u vođenju grada i odlučivanju iako je zastupljenost žena na listama u rasponu od 30 do 60 odsto (prosek 39%).

U inicijativi je između ostalog stajalo da nakon izbora 4. marta 2018. godine, prilikom formiranja institucija u Beogradu, najmanje 30% žena iz svojih redova delegiraju na funkcije u izvršnoj vlasti kao i da ne podstiču izabrane odbornice da se odreknu mandata.

U Beogradu, na 100 muškaraca, dolazi 115 žena što je najveća razlika u broju žena i muškaraca u Srbiji u nekoj opštini ili gradu. U njemu živi najmanji broj nepismenih ali među nepismenima dominiraju žene. U Srbiji, žene brojčano dominiraju u najmlađoj i u najstarijoj populaciji, a pored toga, Beograd je jedini grad gde žena ima više i u delu radno sposobnog stanovništva. Po popisu iz 2011. u Beogradu ima gotovo dvostruko više visokoobrazovanih žena nego mušakraca. U Beogradu su žene češće na rubu siromaštva, u domaćinstvima koja su izjavila da jedva sastavljaju kraj s krajem, ima više žena.

Iako je Srbija postigla napredak u pogledu učešća i zastupljenosti žena u javnom i političkom životu, pre svega u Narodnoj skupštini, situacija je još uvek daleko od poželjne. Podaci pokazuju da su žene na mestima predsednice opštine ili gradonačelnice u samo 7% lokalnih samouprava. Na čelu Skupština opština/gradova neznatno je više žena – 14%. Procenat odbornica u skupštinama opština/gradova je 34,8%, ali u čak 68 opština/gradova (40,2%) broj odbornica je ispod zakonom propisanog minimuma. U opštinskim i gradskim većima ima samo 19% žena.Ovi, ali i drugi zvanični podaci pokazuju da je Srbija zemlja u kojoj muškarci i žene nisu ravnopravni i u kojoj su su žene izložene diskriminaciji i nasilju. Zato je važno da buduća vladajuća većina u gradu Beogradu otvori prostor ženama da iskažu sve svoje potencijale.
Neravnopravnost u našem društvu se ne može otkloniti bez većeg učešća žena u odlučivanju.

 [:]

Scroll to Top