Politike rodne ravnopravnosti u radu nacionalnih saveta nacionalnih manjina

[:sr]Akademija ženskog liderstva je u partnerstvu sa Misijom OEBS-a organizovala seminar na temu “Politike rodne ravnopravnosti u radu nacionalnih saveta nacionalnih manjina“. Seminar je održan o u okviru projekta „Podsticanje rodne ravnopravnosti u okviru nacionalnih saveta nacionalnih manjina“, od 25. do 27.avgusta 2016. godine, u hotelu CEPTOR na Andrevlju. Seminar predstavalja nastavak aktivnosti započetih tokom 2015. godine sa ciljem unapređenja kapaciteta članova-ca nacionalnih saveta nacionalnih manjina za usvajanje i primenu mehanizama za uvođenje politike rodne ravnopravnosti u strateške dokumente i planova, kao i u rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina.[:]

[:sr]Pozivu za učešće se odazvalo 7 nacionalih saveta nacionalnih manjina (slovački, bunjevački, rusinski, bošnjački, mađarski, crnogorski i češki).

Program seminara je pripremljen  na osnovu dosadašnje iskustva i rada Akademije u oblasti i rezultata istraživanja sprovedenog u periodu od jula do novembra 2015. godine, kao i  smernica/sugestija/primera dobre prakse za unapređivanje mehanizama za podsticaj većeg učešća žena u radu nacionalniih saveta nacionalnih manjina. Ove smernice su definisane u vidu preporuka na konferenciji („Podsticanje rodne ravnopravnosti  u okviru nacionalnih saveta nacionalnih manjina“) koja je održana u Šapcu, decembra 2015. godine i dokumentovani u vodiču „Predlozi za uvođenje mehanizama rodne ravnopravnosti u rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina“.

seminar

Seminar su otvorile Lesli Hes, Viša Savetnica za ljudska prava i nediskriminaciju Misije OSCE u Srbiji i Biljana Stepanov, direktorka Centra za podršku ženama. U uvodnom delu govorile su: Eva Vukašinović, zamenica Pokrajinskog ombudsmana za prava nacionalnih manjina, Danica Todorov, zamenica Pokrajinskog ombudsmana za rodnu ravnopravnost od 2004.-2016. godine i Ana Tomanova Makanova, predsednica Odbora za ravnopravnost polova skuštine APV.

Tokom tri radna dana, učesnici i učesnice seminara su radile na planiranju i pripremi konkretnih aktivnosti na uvođenju mehanizama rodne ravnopravnosti u svoje nacionalne savete, a svoje rezultate će imati priliku da predstave na radnom sastanku koji će se organizovati tokom novembra meseca 2016. godine.

Seminar je ujedno bio i prilika da se otvori diskusija o perspektivama i daljim koracima uvođenja rodne perspektive u rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina.[:]