Prikupljanje podrške u Kikindi

[:sr]Akademija ženskog liderstva je organizovala 18. aprila 2016. godine  uličnu akciju prikupljanja potpisa za inicijativu „Ravnopravne u odlučivanju“ na Trgu srpskih dobrovoljaca u Kikindi.  Ovo je za nas posebno važan grad jer je jedna od tri organizacije koje čine Akademiju, Centar za podršku ženama,…

Kvote nisu dovoljne

[:sr]Izborne kvote su proveren način da se poveća broj žena na mestima odlučivanja, ali nedovoljne da obezbede suštinski uticaj žena na odlučivanje. U nedostatku boljih instrumenata, kvote doprinose da žene budu kandidovane, vidljive i aktivne u javnom i političkom životu Srbije,…

Akcija „Ravnopravne u odlučivanju“ u Kraljevu

[:sr]Aktivistkinje i aktivisti Akademije ženskog liderstva su razgovarali sa građanima Kraljeva o učešću i doprinosu žena u političkom životu i procesu donošenja odluka. Akcija je održana 15. aprila na Trgu srpskih ratnika uz pomoć i podršku žena iz Udruženja „Fenomena“.[:]