Žensko političko liderstvo u Srbiji

Srbija sa 34% žena u nacionalnom parlamentu, 21% ministarki, 30% žena u Narodnoj banci, 15% žena u odborima najvećih kompanija, ima Indeks rodne ravnopranvosti u oblasti moći 43, u odnosu na zemlje EU sa 39.7.  Kvote su ispunile svoju funkciju:…

Žene u politici

Iako je Srbija postigla napredak u pogledu učešću i zastupljenosti žena u javnom i političkom životu, pre svega u Narodnoj skupštini i skupštinama opština i gradova, situacija je daleko od potrebne. Danas u Vladi Republike Srbije ima četiri žene (21%), u…