Održana redovna godišnja skupština

Akademija ženskog liderstva (AŽL) kao organizacija postoji većpune tri godine, a kao obrazovvni program ulazi u desetu godinu postojanja. U petak 19. febrruara održana je redovna godišnja skupština Akademije ženskog liderstva. Na skupštinu su bili pozvani članice i članovi kao i gosti akademije. Dnevni red redovne godišnje skupštine je sadržao usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora između dve sednice. Pored toga izabrali smo i novu koordinatorku programskog odbora koja je ujedno i članica Upravnog odbora (UO). Podsećamo da UO AŽL čini pet članica i članova od kojih troje delegiraju organizacije osnivači, jedna je predstavnica Alumnistkinja i jedna je predstavnica Programskog odbora.

Izveštaj o radu između dve sednice Skupštine podneo je predsednik UO Miloš Đajić. U njemu su navedene aktivnosti koje je Akademija imala u prethodnom periodu. Najvažnije aktivnosti su bile dve regionalne Socijaldemokratske akademije ženskog liderstva. Osim toga poseta Srberenici i seminari suočavanje sa prošlošću. Predstavnice AŽL su u saradnji sa drugim organizacijama iz mreže SOS Vojvodina radile na CEDAW i GREVIO izveštajima iz senke.

Nakon usvajanja izveštaja UO prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda. Skupština je potvrdila izbor predstavnice Programskog odbora Marije Srdić u UO.

Tokom Skupštine razgovarano je o budućnosti AŽL i pre svega traženju prostora da se program Akademije implementira i u Srbiji a ne samo regionalno. Takođe date su smernice kome sve treba d ase obratimo za podršku.

Ovim Akademija uspešno započinje još jednu radnu godinu.

Scroll to Top