Nacionalni saveti u borbi za rodnu ravnopravnost

[:sr]Akademija ženskog liderstva je zajedno sa partnerima organizovala 17. decembra u Šapcu Konferenciju „Podsticanje rodne ravnopravnosti u okviru nacionalnih saveta nacionalnih manjina“. Učestvovalo je preko pedeset predstavnica i predstavnika  nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji, predstavnice republičkih i pokrajinskih institucija, organizacija civilnog društva, medija na jezicima nacionalnih manjina, kao i ekspertkinje i eksperti u oblasti uvođenja rodne ravnopravnosti.[:]

[:sr]U uvodnom delu konferencije su se obratili: Majkl Ujehara, zamenik  šefa Misije OEBS-a u Srbiji, Vilijam Romans, viši pravni savetnik u Kancelariji visoke komesarke za nacionalne manjine OEBS-a, prof dr Marijana Pajvančić,  Akademija ženskog liderstva, Elvira Kovač, članica odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost Narodne skupštine Republike Srbije i Suzana Kujundžić Ostojić, predsednica Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati fokus grupa sprovedenih u periodu od jula do novembra kao i smernice, sugestije i primeri dobre prakse za unapređivanje  mehanizama za podsticaj većeg učešća žena u radu nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Učesnice i učesnici su diskutovali o stanju, mogućnostima i daljim koracima u procesu uvođenja rodne perspektive u rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

“Nacionalnim savetima nacionalnih manjina predstavili smo dokument koji može da pomogne u razrešenju nedoumica i pitanja koja mogu biti postavljena pri uvođenju principa rodne ravnopravnosti u rad saveta.  U njemu se nalaze informacije o pravnom okviru za rodnu ravnopravnost u Republici Srbiji, mogućim modelima uspostavljanja mehanizama za unapređenje rodne ravnopravnosti u okviru saveta, primeri primene ovog principa na nadležnosti saveta, kao i neki od već postojećih primera dobre prakse u ovoj oblasti. Dokument, takođe, sadrži alatke za praćenje napretka rada saveta u procesu uvođenja rodne ravnopravnosti u njegov rad, kao i zaključke i preporuke o prvim koracima koje treba preduzeti na ovom putu. Nadamo se da će nacionalni saveti nacionalnih manjina ovaj dokument videti kao korisan i praktičan.”, izjavila je Sofija Mandić, ekspertkinja Akademije ženskog liderstva

 [:]