Liderke u borbi protiv diskriminacije

[:sr]Osnovno pitanje na konferenciji je bilo šta žene u politici mogu da urade, ali šta i moraju da urade na suzbijanju diskriminacije. Prvo, u pogledu diskriminacije prema ženama u politici (u Srbiji ne postoji ni jedna predsednica relevantne političke partije). Drugo pitanje je pitanje diskriminacije prema osetljivim grupama generalno (Romima, osobama sa invaliditetom, LGBT osobama i sl.), kao i uloge političarki u zagovaranju za jednake šanse za sve u društvu.

Na otvaranju Konferencije su govorile Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Branka Drašković iz Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Laura Palmer Pavlović iz USAID-a i prof. dr Marijana Pajvančić, ekspertkinja za rodnu ravnopravnost. U svojim uvodnim obraćanjima one su se osvrnule na položaj žena u Srbiji, dugačak put koji smo prešli i šta je još pred nama, kao i značaja rodne ravnopravnosti za opšti napredak društva.

SAM_1540

U nastavku Konferencije prisustvovali smo veoma dinamičnom i zanimljivom panelu koji je moderirala Sonja Liht, a učestvovale političarke iz različitih stranaka: Marija Lugarić iz hrvatskog SDP-a, Elvira Kovač iz SVM-a i Gordana Čomić iz DS-a, ali i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Poruke svih učesnica su bile da žene moraju da sarađuju bez obzira na stranačke boje i da se međusobno podržavaju, kao i da se uključe muški saveznici u borbu za rodnu ravnopravnost.

SAM_1551

Poslednji deo Konferencije je bio posvećen radu u grupama:  Političke stranke po meri žena – kako do transformacije, Ženske organizacije unutar stranaka – kako dalje,  Lokalna tela za rodnu ravnopravnost: uloga i odgovornost lokalnih političarki, Političarke i mediji – kako do veće vidljivosti i željene prezentacije?, Budućnost Akademije ženskog liderstva: uloga alumnistkinja i izazovi održivosti. Nakon radioničarskog rada moderatori grupa su prezentovali zaključke i predloge za dalje aktivnosti.  

SAM_1564

Konferencija  „Liderke u borbi protiv diskriminacije“ je završna aktivnost na dvogodišnjem projektu  Akademije ženskog liderstva koji je podržala  Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Detaljan prikaz Konferencije sa citatima govornica možete pročitati i na sajtu „Glas Amerike“.

Zajednička poruka učesnica bila je da je  neprihvatlj svaki oblik diskriminacije u političkom i društvenom životu Srbije.

 [:]

Scroll to Top