30 političarki iz 15 stranaka na seminaru u Kragujevcu

[:sr]Preko 200 političarki iz više od 20 političkih stranaka iz cele Srbije prijavilo se za učešće na dve ovogodišnje Akademije, u Kragujevcu i Zrenjaninu. Učesnice su učile o liderstvu, političkoj participaciji i zastupljenosti, i imale su priliku da unaprede svoje veštine javnog nastupa i političke argumentacije.

Sonja Liht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, naglasila je suštinu i svrhu ovog programa: “Akademija ženskog liderstva predstavlja ohrabrivanje i osnaživanje političarki kroz razvoj znanja i veština, kako bi postale spremnije za bavljenje javnim poslovima, praktičnim politikama i donošenjem odluka, kao i da odlučnije promovišu vrednosti rodne ravnopravnosti i ženske solidarnosti. Sve veći broj žena koje se prijavljuju za učešće na Akademiji je najbolji dokaz da je sve više žena u Srbiji spremno da se suoči sa izazovnim zadatkom aktivnog učešća u politici.”

„U okviru svog svakodnevnog političkog  i društveno angažovanja zastupam jednakost u podeli moći, odlučivanju, zadacima i odgovornosti oba pola. Planiram da se i u budućnosti bavim ženskim pravima i pružanjem podrške ženama za agilniji pristup i veću uključenost  u politički život  i verujem da ću se kroz program Akademije ženskog liderstva dodatno edukovati o načinima i mehanizmima zastupanja kao i povezati sa koleginicama političarkama sa istim ciljem.“, izjavila je Neda Novaković iz Socijaldemokratske stranke.

Ovo je bila odlična prilika za liderke da osnaže svoje političke i veštine zagovaranja kako bi aktivnije učestvovale u političkom i javnom životu.„, rekla je Milena Jenovai, menažerka projekta u kancelariji za demokratski i ekonomski razvoj USAID-a.[:]

Scroll to Top