Ženska prava i izbori

Učešćem na regionalnom sastanku u Varšavi Akademija ženskog liderstva nastavlja svoje zalaganje za unapređenje izbornih uslova za žene i borbu protiv nasilja prema ženama u izbornim kampanjama.

U Varšavi su se 21. i 22.  februara na ODIHR konferenciji okupile predstavnice i predstavnici organizacija civilnog društva, medija, međunarodnih organizacija, državnih institucija i nezavisnih eksperata.  Teme sastanaku si bile unapređenje demokratije i izbornih procesa u zemljama Zapadnog Balkana. Konferencija je održana u senci godišnjice napada na Ukrajinu i posete predsednika SAD Varšavi.

Konferencija

Izborne reforme

Kroz različite panele učesnici i učesnice su imali prilike da saznaju o primerima dobrih i loših praksi u izbornim procesima. Govoreno je o međunarodnim standardima i izazovima pred kojima se čitav region nalazi. Tu su posebno apostrofirani problemi u izbornim kampanjama sa kojima se žene susreću.  Mnoge učesnice i učesnici su zaključili da su izazovi brojni i da se oni najčešće suočavaju sa zarobljenim institucijama i minimalnim pomacima u implementaciji ODIHR preporuka. Takođe pad poverenja u izborni proces brine veliki broj učesnica i učesnika. Odustajanje žena od bavljenja politikom nakon iskustva izbora je takođe jedan od velikih demokratskih problema. U Srbiji je npr. 37 poslanika i poslanica napustilo narodnu skupštinu od toga 55% žena.

Mediji

Posebno je istaknuta uloga medija i medijskog predstavljanja učesnika i učesnica izbora. Tu smo predočili naše podatke o medijskoj zastupljenosti žena na izborima u aprilu 2022. godine. Podsećamo da, mediji često zanemaruju svoju važnu obrazovnu ulogu. Zaključeno je da je potrebno da mediji više pažnje obrate na kandidatkinje kao i predstavnice i predstavnike svih manjinskih grupa. Uočena je velika nesrazmera u trošenju novca za izbornu kampanju između muškaraca i žena. Ono što je zaključak većine je da finansiranje ženske kampanje treba posebno razraditi i uneti u postojeće izborno zakonodavstvo.

Miloš Đajić

Manjine

Veoma su  korisna bila predstavljanja izazova sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom. Učesnice iz Severne Makedonije i Crne Gore su lepo objasnile sve nedostatke izbornog procesa u njihovim zemljama. To su lepo ilustrovale kroz priču o momku koji je prvi put samostalno glasao tek kada se odselio iz Crne Gore. Do tada su njemu najbliži za njega glasali ali često ne onako kako im je on rekao. Problemi informisanja osoba sa invaliditetom, zatim pristupnost biračkih mesta, kao i visina pulteva na kojima se glasa su samo neki od problema. još uvek smo daleko od potpune inkluzije osoba sa invaliditetom u izborni proces.

Prikupljanje rodnih podataka

Za razliku od naše Republičke izborne komisije Državna izborna komisija iz Severne Makedonije prikuplja gotovo sve podatke i razvrstava ih po polu. Tako su oni vrlo lako predočili podatke o broju žena u izbornoj administraciji i biračkim mestima. Postavili smo i pitanje da li imaju podatke o broju žena koje su izašle na izbore? To je jedini podatka koji nisu znali da nam kažu jer da bi ga imali potrebno je da se promeni Zakon.

Aleksandra Krsteska NDI Severna Makedonija

Žene u izborima

Prezentacija koleginica iz Bosne i Hercegovine je pokazala da i ako postoje kvote (40%) učešće žena u Skupštinama opština je ispod 20%. Jedan od problema je izborni Zakon i način izbora, a drugi je da se žene povlače, da su nepoznate i da im je jako teško da vode kampanju. U BiH je na lokalnim izborima izabrano samo 5 (grado) načelnica od 143 opštine što je 3,5%. Videli smo takođe da presude sudova u Bosni i Hercegovini za optužbe za govor mržnje ne ulivaju poverenje da će izborni proces biti u potpunosti zaštićen.Naši podaci o nasilju tokom izbornog procesa su takođe privukli pažnju. Verujemo da će i druge koleginice i kolege obratiti više pažnje na ove segmente izbornog procesa.

Zaključak

Mogućnost povezivanja sa velikim brojem učesnica i učesnika je ogromna korist održavanja ovakvih konferencija. U razgovoru između panela, na pauzama za ručkom uspostavljaju se važna povezivanja kao i razmena znanja, praksi i iskustava. Naše izveštaje smo podelili sa velikim brojem koleginica i kolaga širom regiona.

Hvala ekipi ODHIR na prilici da razgovaramo i povezujemo se.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top