Za izbore bez nasilja prema ženama

Pred nama je nova izborna kampanja. Ona se dešava u vreme povišenih tenzija u društvu, 26 ubijenih žena tokom ove godine i nebrojeno slučajeva nasilja prema političarkama. Tokom kampanje očekujemo porast nasilja prema kandidatkinjama, aktivistkinjama i ženama u angažovanim u izbornoj administraciji. Podsećamo javnost i nadležne institucije na preporuke koje smo nakon posmatranja izbora 2022. godine uputili medijima, političkim organizacijama i institucijama.

Akademija ženskog liderstva poziva sve institucije uključene u sprovođenje izbornog procesa da poštuju član 47. Zakona o rodnoj ravnopravnosti (ZRR) i uključe rodnu perspektivu u svoj rad i predstojeće aktivnosti.

Očekujemo da Republička izborna komisija:

  • Uspostavi praćenje izbora iz rodne perspektive i evidentiranje rodno zasnovanog nasilja u izbornoj kampanji;
  • Aktivno radi na unapređenju znanja učesnika/ca u izbornom procesu o nadležnostima i obavezama organa u slučajevima nasilja tokom izbora;
  • Radi na rodnoj senzibilizaciji i obrazovanju članica i članova izbornih komisija i biračkih odbora
  • Ustanovi registar svih članova i članica organa za sprovođenje izbora i uspostavi rodno osetljivu evidenciju o sastavu izbornih komisija i biračkih odbora u skladu sa članom 47. ZRR;
  • Unapredi tekst Kodeksa o ponašanju članova/ica i zamenika članova/ica organa za sprovođenje izbora i kao jedno od načela uvede načelo rodne ravnopravnosti,
  • Osnuje telo za praćenje primene Kodeksa o ponašanju članova/ica i zamenika članova/ica organa za sprovođenje izbora,
  • Uvrsti primenu principa rodne ravnopravnosti i borbe protiv nasilja nad ženama u programe obrazovanja članova i članica organa za sprovođenje izbora

Od Regulatornog tela za elektronske medije i uredništva svih medija očekujemo da:

  • Nastave rad na širenju znanja o rodno odgovornom izveštavanju tokom izbornog procesa, i to kroz inovativne i efikasne forme rada sa novinarima/kama i urednicima/cama medija, uz uključivanje Saveta za štampu kao samoregulatornog tela, medijskih udruženja, ženskih NVO i grupa i medijskih stručnjaka/inja;
  • Omoguće kontinuirani monitoring medija koji će dati jasnu sliku izveštavanja o ženama u javnom i političkom životu, kao i tokom izbornog procesa;
  • Pokrenu novinarske inicijative u tradicionalnim i novim medijima koje ukazuju na rodni dizbalans i stereotipe u medijskom izveštavanju koji pogoduju očuvanju patrijarhalnih obrazaca i održavanju status quo u medijima.

Akademija ženskog liderstva obaveštava javnost da započinje proces praćenja ponašanje institucija kao i praćnja nasilja prema ženama u predstojećoj izbornoj kampanji i tokom izbornog dana.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top