Tag Archives: SD women leaders

Prijave za IV generaciju Regionalne SD Akademije

Akademija ženskog liderstva (AŽL) poziva političarke socijaldemokratske ideološke orijentacije da se prijave za IV Regionalnu Socijaldemokratsku Akademiju ženskog liderstva

AŽL u saradnji Friedrich Ebert Stiftung, kancelarijom u Beogradu i regionalnom kancelarijom FES SOE u Sarajevu, organizuje program političkog obrazovanja za žene u socijaldemokratskim političkim partijama i organizacijama iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova*, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije.

Akademija se sastoji od dva trodnevna seminara, prvi od 23. do 26. juna 2022. godine u Podgorici, Crna Gora i drugi od 22. do 25. septembra 2022. godine u Beogradu, Srbija. Akademija ima za cilj da okupi političarke i aktivistkinje sa prostora Zapadnog Balkana u široki front u borbi za ravnopravno, razvijeno, feminističko, odgovorno društvo, zasnovano na evropskim vrednostima mira i progresa – društvo okrenuto ženama.


Ko se može prijaviti?

Dobrodošle su sve političarke iz socijaldemokratskih političkih partija, društvenih pokreta i aktivističkih grupa, koje žele da doprinesu izgradnji i jačanju aktivnog, demokratskog, odgovornog i ravnopravnog društva na nacionalnom i regionalnom nivou, a dolaze iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija.

Kako se prijaviti?

Sve zainteresovane moraju da popune sve tražene informacije u onlajn formularu za prijavu na engleskom jeziku do 1. juna. O konačnom izboru učesnica, sve prijavljene će biti obaveštene najkasnije do 5. juna.

Kriterijumi za izbor

Učesnice će biti odabrane na osnovu političkog iskustva, organizacione pozicije u organizaciji, liderskog potencijala, posvećenosti pitanjima rodne ravnopravnosti, kao i motivacije i spremnosti za dalji politički i društveni angažman. Odabir kandidatkinja vršiće stručni tim Akademije po sopstvenom izboru.

Tehnički detalji

Program seminara će obuhvatiti teorijski i praktični pristup – interaktivna predavanja, panel diskusije, treninge i grupni rad. Radni jezici će biti (Ek-YU region) crnogorski, bosanski, srpski, hrvatski, severnomakedonski sa simultanim prevodom na albanski, uz napomenu da učesnici po mogućnosti govore engleski tokom neformalne komunikacije. Organizatori će snositi sve troškove vezane za rad Akademije: putne troškove (u organizaciji kancelarija FES-a), smeštaj u dvokrevetnim sobama, ishranu i radni materijal.

Napomena: Program je otvoren samo za kandidatkinje sa važećim zelenim sertifikatom!

Slobodno nas kontaktirajte za sve dodatne informacije na mail

Tekst poziva možete preuzeti OVDE

Prijavu možete popuniti OVDE

Završena treća regionalna socijaldemokratska akademija ženskog liderstva

U Sarajevu je od 21. do 24. oktobra održan drugi modul ovogodišnje regionalne socijaldemokratske akademije ženskog liderstva. Ovo je bila prva prilika posle skoro tri godine pandemije da ovaj program dobije stvarni regionalni karakter.

Teme

Teme na ovom modulu su bile više fokusirane na sticanje različitih veština. Učesnicesu  imale priliku da rade na unapređenju političkog govora, veštinama komunikacije i javnog nastupa kao i korišćenje novih alata za veću vidljivost žena u kampanji. Pored toga održan je i panel socijaldemokratski i feministički odgovor na naarastajući desni ekstremizam.

Dvadeset i pet učesnica iz čitavog regiona Zapadnog Balkana je marljivo radilo tokom čitavog trajanja seminara. Izabrane teme i odlični predlozi javnih politika pokazali su da su učesnice ozbiljno razumele domaći zadatak. Prezentujući predloge politika imale su priliku i da uvežbavaju javni nastup prezentujući zadatke.

Povezivanje

Ovo je bila prilika da se učesnice još čvršće međusobno povežu. Nakon prvog seminara u Beogradu sada su one stekle iskustvo zajedničkog rada i povezivanja. Verujemo da će uspostavljeni kontakti i odnosi u budućnosti biti korisni ženama koje su ovaj program prošle.

Socijaldemokratsku regionalnu Akademiju ženskog liderstva organizuje regionalna i beogradska kancelarija Friedrich Ebert fondacije i Akademija ženskog liderstva.

Održan prvi modul za SD liderke

Akademija ženskog liderstva u saradnji sa Friedrich Ebert fondacijom treću godinu za redom organizuje Regionalnu socijaldemokratsku Akademiju ženskog liderstva. Nakon selekcije 28 žena od 96 prijavljenih političkih aktivistkinja organizovan je od 23-26. septembra u Beogradu prvi modul. Ovaj  modul je bio posvećen temeljima rodnih politika i  time smo se prvenstveno bavili teorijski ali je bilo i radionica i različitih vežbi.

Program

Prvog dana je na dnevnom redu bio regionalni panel razgovor na temu Uticaj COVID 19 na ženska prava. Drugoga dana smo se bavili feminizmom, međunarodnim pravnim okvirom kao i domaćim mehanizmima za unapređenje rodne ravnopravnosti. Na kraju dana učesnice su imale priliku da uče o liderstvu i online komunikaciji. Treći dan je počeo temom urodnjavanja javnih politika i strategijama za postizanje ravnopravnosti, a do kraja je  prošao u temi organizacije političke kampanje, načinima za prikupljanje podataka i njihovu analizu kao i kako da kreiramo praktične politike. Poslednjeg dana treninga su učesnice u timovima organizovanim po zemljama iz kojih dolaze,  izabrale teme  i kroz mentorski proces postavljale osnove za kreiranje praktične politike na izabranu temu. Kreiranje predloga praktičnih politika je zadatak za sledeći modul, koji će učesnice realizovati uz međusobnu saradnju i praćenje mentorki i mentora.

Prostor „Miljenko Dereta“

Prvi modul je organizovan u novom prostoru „Miljenko Dereta“ koji treba da čuva uspomenu na aktivizam, zalaganje i vrednosti ovog velikog aktiviste. Uslovi za rad su bili jako dobri i inspirativni. Neki od komentara iz evaluacije nam govore da je i ako naporan, program dobro osmišljen i inspirativan za učesnice i da su ih posebno inspirasiali naši predavači i predavačice. Svetlana Stefanović je dobila visoke ocene uz komentar da je harizmatična i motivišuća“. predavanje Andriane Zaharijević je komentarisano kao najbolje predavanje o feminizmu IKADA. Biljana Maletin je dobila sve pohvale kao najbolja predavačica, koja sjajno objašnjava, jasna, precizna, jednostavna i razumljiva.

Nakon prvog sledi i drugi modul krajem oktobra. Do tada će učesnice raditi na kreiranju praktičnih politika i prikupljanju poodataka. Na kraju ovog susreta ostao nam je utisak da svi jedva čekamo da se ponovo vidimo.

 

Konkurs za treću generaciju regionalne SD Akademije

Kancelarija Fondacije Friedrich Ebert u Beogradu i regionalna kancelarija FES SOE u Sarajevu, u saradnji sa Akademijom ženskog liderstva otvaraju poziv za treću generaciju učesnica Regionalne socijaldemokratske ženske liderske akademije. Ovaj regionalni politički obrazovni program je namenjen ženama u socijaldemokratskim političkim strankama i organizacijama. Akademija se sastoji od dva trodnevna seminara, prvi od 23. do 26. Septembra u Beogradu, a drugi od 21. do 24. oktobra u Sarajevu. Program je namenjen političarkama iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova*, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije.

O Akademiji

Akademija ima za cilj da okupi političarke i aktivistkinje Zapadnog Balkana u širokom frontu borbe za ravnopravno, razvijeno i odgovorno društvo, zasnovano na evropskim vrednostima mira i prosperiteta – društvo prilagođeno ženama. Posebna pažnja biće posvećena praktičnom političkom obrazovanju sa temama:

  • Rodna analiza
  • Novi feminizam
  • Položaj žena tokom korona krize
  • Socijaldemokratija i ravnopravnost polova
  • Političko vođenje kampanje i komunikacija
  • Liderstvo
  • Gender Statistics
  • Razvoj politike
  • Javni nastup

Program seminara će uključivati teorijske i praktične aspekte – interaktivna predavanja, panel diskusije, obuke i rad u grupama.

Radni jezici će biti (eks-YU region) crnogorski, bosanski, srpski, hrvatski uz simultani prevod na makedonski i albanski, uz napomenu da bi poželjno da učesnice govore engleski tokom neformalne komunikacije.

Organizatori će pokriti sve troškove vezane za aktivnosti Akademije: putne troškove, smeštaj u dvokrevetnim sobama, hranu i radni materijal.

Ko se može prijaviti?

Političarke iz socijaldemokratskih političkih partija i organizacija civilnog društva , koje žele dda dopšrinesu izgradnji i jačanju aktivnog, demokratskog, odgovornog i ravnopravnog društva na nacionalnom i regionalnom nivou.

Kako se prijaviti?

Prijave se vrše online popunjavanjem upitnika na nekom od ex YU jezika ili engleskom jeziku do 20. avgusta.

O rezultatima konkursa učesnice će biti obaveštene najkasnije do 27. avgusta.

Kriterijumi za izbor

Učesnice će biti birane na osnovu političkog iskustva, funkcije u organizaciji, liderskog potencijala, posvećenosti pitanjima rodne ravnopravnosti, kao i motivacije i spremnosti za dalje političko i društveno angažovanje.

Odabir kandidatkinja obrađivaće stručni tim Akademije po sopstvenom nahođenju.

Napomena: Program je otvoren samo za kandidatkinje vakcinisane protiv COVID19, sa važećim zelenim sertifikatom. Kandidatkinje koje iz nekog razloga nisu mogle da se vakcinišu protiv COVID19 potrebno je da se obrate organizatorima za dodatne informacije.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na sdregionalwla@gmail.com