Tag Archives: SD liderke

Održan prvi modul za SD liderke

Akademija ženskog liderstva u saradnji sa Friedrich Ebert fondacijom treću godinu za redom organizuje Regionalnu socijaldemokratsku Akademiju ženskog liderstva. Nakon selekcije 28 žena od 96 prijavljenih političkih aktivistkinja organizovan je od 23-26. septembra u Beogradu prvi modul. Ovaj  modul je bio posvećen temeljima rodnih politika i  time smo se prvenstveno bavili teorijski ali je bilo i radionica i različitih vežbi.

Program

Prvog dana je na dnevnom redu bio regionalni panel razgovor na temu Uticaj COVID 19 na ženska prava. Drugoga dana smo se bavili feminizmom, međunarodnim pravnim okvirom kao i domaćim mehanizmima za unapređenje rodne ravnopravnosti. Na kraju dana učesnice su imale priliku da uče o liderstvu i online komunikaciji. Treći dan je počeo temom urodnjavanja javnih politika i strategijama za postizanje ravnopravnosti, a do kraja je  prošao u temi organizacije političke kampanje, načinima za prikupljanje podataka i njihovu analizu kao i kako da kreiramo praktične politike. Poslednjeg dana treninga su učesnice u timovima organizovanim po zemljama iz kojih dolaze,  izabrale teme  i kroz mentorski proces postavljale osnove za kreiranje praktične politike na izabranu temu. Kreiranje predloga praktičnih politika je zadatak za sledeći modul, koji će učesnice realizovati uz međusobnu saradnju i praćenje mentorki i mentora.

Prostor „Miljenko Dereta“

Prvi modul je organizovan u novom prostoru „Miljenko Dereta“ koji treba da čuva uspomenu na aktivizam, zalaganje i vrednosti ovog velikog aktiviste. Uslovi za rad su bili jako dobri i inspirativni. Neki od komentara iz evaluacije nam govore da je i ako naporan, program dobro osmišljen i inspirativan za učesnice i da su ih posebno inspirasiali naši predavači i predavačice. Svetlana Stefanović je dobila visoke ocene uz komentar da je harizmatična i motivišuća“. predavanje Andriane Zaharijević je komentarisano kao najbolje predavanje o feminizmu IKADA. Biljana Maletin je dobila sve pohvale kao najbolja predavačica, koja sjajno objašnjava, jasna, precizna, jednostavna i razumljiva.

Nakon prvog sledi i drugi modul krajem oktobra. Do tada će učesnice raditi na kreiranju praktičnih politika i prikupljanju poodataka. Na kraju ovog susreta ostao nam je utisak da svi jedva čekamo da se ponovo vidimo.

 

Konkurs za treću generaciju regionalne SD Akademije

Kancelarija Fondacije Friedrich Ebert u Beogradu i regionalna kancelarija FES SOE u Sarajevu, u saradnji sa Akademijom ženskog liderstva otvaraju poziv za treću generaciju učesnica Regionalne socijaldemokratske ženske liderske akademije. Ovaj regionalni politički obrazovni program je namenjen ženama u socijaldemokratskim političkim strankama i organizacijama. Akademija se sastoji od dva trodnevna seminara, prvi od 23. do 26. Septembra u Beogradu, a drugi od 21. do 24. oktobra u Sarajevu. Program je namenjen političarkama iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova*, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije.

O Akademiji

Akademija ima za cilj da okupi političarke i aktivistkinje Zapadnog Balkana u širokom frontu borbe za ravnopravno, razvijeno i odgovorno društvo, zasnovano na evropskim vrednostima mira i prosperiteta – društvo prilagođeno ženama. Posebna pažnja biće posvećena praktičnom političkom obrazovanju sa temama:

 • Rodna analiza
 • Novi feminizam
 • Položaj žena tokom korona krize
 • Socijaldemokratija i ravnopravnost polova
 • Političko vođenje kampanje i komunikacija
 • Liderstvo
 • Gender Statistics
 • Razvoj politike
 • Javni nastup

Program seminara će uključivati teorijske i praktične aspekte – interaktivna predavanja, panel diskusije, obuke i rad u grupama.

Radni jezici će biti (eks-YU region) crnogorski, bosanski, srpski, hrvatski uz simultani prevod na makedonski i albanski, uz napomenu da bi poželjno da učesnice govore engleski tokom neformalne komunikacije.

Organizatori će pokriti sve troškove vezane za aktivnosti Akademije: putne troškove, smeštaj u dvokrevetnim sobama, hranu i radni materijal.

Ko se može prijaviti?

Političarke iz socijaldemokratskih političkih partija i organizacija civilnog društva , koje žele dda dopšrinesu izgradnji i jačanju aktivnog, demokratskog, odgovornog i ravnopravnog društva na nacionalnom i regionalnom nivou.

Kako se prijaviti?

Prijave se vrše online popunjavanjem upitnika na nekom od ex YU jezika ili engleskom jeziku do 20. avgusta.

O rezultatima konkursa učesnice će biti obaveštene najkasnije do 27. avgusta.

Kriterijumi za izbor

Učesnice će biti birane na osnovu političkog iskustva, funkcije u organizaciji, liderskog potencijala, posvećenosti pitanjima rodne ravnopravnosti, kao i motivacije i spremnosti za dalje političko i društveno angažovanje.

Odabir kandidatkinja obrađivaće stručni tim Akademije po sopstvenom nahođenju.

Napomena: Program je otvoren samo za kandidatkinje vakcinisane protiv COVID19, sa važećim zelenim sertifikatom. Kandidatkinje koje iz nekog razloga nisu mogle da se vakcinišu protiv COVID19 potrebno je da se obrate organizatorima za dodatne informacije.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na sdregionalwla@gmail.com

Socijaldemokratkinje Zapadnog Balkana za Evropsku uniju

[:sr]One od evropskih zvaničnika kojima je deklaracija poslata očekuju da se i dalje odlučno bore i da:

 • potvrde perspektivu pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana i otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, viznu liberalizaciju za građane i građanke Kosova i ubrzavanje integracija Bosne i Hercegovine u EU;
 • podrže napore u borbi za ženska ljudska prava i rodnu ravnopravnost u zemljama Zapadnog Balkana;
 • podrže napore na izgradnji jake regionalne mreže žena posevećenih EU integracijama.

Akademija ženskog liderstva[1], u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, je u drugoj polovini 2019. Godine organizovala prvu zajedničku „Regionalnu FES aktivističku Akademiju ženskog liderstva“. Ova Akademija je bila  namenjena aktivistkinjama iz socijaldemokratskih stranka i društvenih pokreta iz čitavog regiona Zapadnog Balkana. Cilj Akademije je bio povezivanje aktivistkinja u širi front borbe za ravnopravnija, razvijenija, socijalno odgovornija društva, zasnovana na evropskim vrednostima mira i blagostanja, društva po meri žena.

Akademiju su finansijski pomogli Regionalna kancelarija FES – SOE Dijalog uJugoistočnoj Evropi i Fondacija Max van der Stöel.

***********
Kontakt osobe: Miloš Đajić: milos.djajic@cmv.org.rs +381 63 578 361
Ana Manojlović Stakić (fondacija Friedrich Ebert) ana.manojlovic@fes-serbia.org

[1] Akademija ženskog liderstva je udruženje građanki i građana nastalo iz programa koji je 2012, pokrenuo Nacionalni demokratski institut, a koji su zajednički realizovali Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar modernih veština i Centar za podršku ženama. Osnovni zadatak Akademije je da okuplja i jača kapacitete žena angažovanih u javnom i političkom životu Srbije i povezuje ih u borbi za unapređenje ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Akademija danas ima više od 170 alumnistkinja koje su narodne poslanice, odbornice, članice gradskih i opštinskih veća, državne sekretarke, direktorke…[:]

Declaration of the Regional Women’s Leadership Academy

[:sr]We believe in the social-democratic achievements that the European family of nations relies upon and we want to fight for them in today’s European Union. With that, we primarily mean peace, equality, tolerance, rule of law, solidarity, internationalism, social justice, social cohesion, equitable sustainable development, environment protection, gender equality and universal human rights.

We are aware that any delay in the European Union accession means undermining women’s and human rights in each of our respective countries. Therefore we the Western Balkans activists, are ready to work together and contribute to our countries’ the EU Members States as soon a possible.

We, participants of the Academy, firmly believe in the benefits of European integration. It assists us in overcoming the consequences of the wars in the nineties, in establishing regional cooperation and building our countries as democratic communities and successful economies.

At the moment when we are facing the backsliding of the rule of law, the loss of the achieved women’s rights, uneven development, security threats, massive depopulation of our countries, climate change and lack of regional cooperation, your support is indispensable.

We know that you have invested serious efforts in making the European Council’s decisions different. It is necessary at this moment, with the United Kingdom’s exit from the European Union fast approaching, to reinforce the Union. That can and must be best achieved by completing the EU area with faster integration of the Western Balkan countries.

That Albania and North Macedonia have met all the prerequisites to open the negotiations is evidence-based, and so has Kosovo for visa liberalisation. It is necessary to respond rapidly and correct the errors made by the European Council’s October decisions.

We remain open to active participation in a dialogue on new models of our countries EU accession.

We expect you to continue the unswerving fight for:

 • Confirmation of the Western Balkan’s European perspective and opening the accession negotiations with North Macedonia and Albania, visa liberalisation for the citizens of Kosovo and expedition of the EU integration of Bosnia and Herzegovina;
 • Support to our endeavours in fighting for women’s and human rights and gender equality in our countries;
 • Support our efforts in building a strong regional network of women committed to EU integration.

Faithfully,

The participants of the First Social Democratic Regional Women’s Leadership Academy and the Academy’s team

 

 1. Ana Manojlović Stakić – Belgrade
 2. Sonja Licht – Belgrade
 3. Marijana Pajvančić – Novi Sad
 4. Sonja Lokar – Ljubljana
 5. Marija Srdić – Novi Sad
 6. Biljana Stepanov – Kikinda
 7. Karolina Leaković – Zagreb
 8. Maja Sedlarević – Novi Sad
 9. Adriana Zaharijević – Belgrade
 10. Besima Borić – Visoko
 11. Marina Hughson – Belgrade
 12. Višnja Baćanović – Novi Sad
 13. Erisa Kryeziu – Tirana
 14. Asena Kantarci – Prizren
 15. Sanja Renić – Zenica
 16. Slađana Pavlović Đuričić – Obrenovac
 17. Nataša Dimeska – Prilep
 18. Sonja Kovač – Osijek
 19. Nela Tonković – Subotica
 20. Samra Gabeljić – Tuzla
 21. Ana Avramovska – Ohrid
 22. Maja Sporiš – Zagreb
 23. Svetlana M. Vučetik – Novo Selo
 24. Dragica Anđelić – Podgorica
 25. Vanja Lakić – Banja Luka
 26. Mirela Memić – Lukavac
 27. Amina Jekalović – Breza
 28. Draga Rakić – Vršac
 29. Maja Martinić – Beograd
 30. Dušica Žižić – Podgorica
 31. Dragana Radulović – Podgorica
 32. Svetlana Cenić – Sarajevo
 33. Diellez Arifi – Prishtina
 34. Tringë Arifi – Prishtina
 35. Morena Guce – Tirana
 36. Kristina Prhal Mišić – Zagreb
 37. Ivana Cvetanovcka – Skopje
 38. Miloš Đajić – Belgrade
 39. Igor Jojkić – Belgrade
 40. Tamara Jovanović – Belgrade

[1] Friedrich Ebert Stiftung’s offices in Serbia and Montenegro, together with the Women’s Leadership Academy from Serbia, organized the first “Social Democratic Regional Women’s Leadership Academy“ intended for active women from left-wing political parties and social movements in the Western Balkan countries, aiming at connecting and empowering them in political action based on the values and ideals of social democracy.

 [:]