Tag Archives: liderke

Održan prvi modul za SD liderke

Akademija ženskog liderstva u saradnji sa Friedrich Ebert fondacijom treću godinu za redom organizuje Regionalnu socijaldemokratsku Akademiju ženskog liderstva. Nakon selekcije 28 žena od 96 prijavljenih političkih aktivistkinja organizovan je od 23-26. septembra u Beogradu prvi modul. Ovaj  modul je bio posvećen temeljima rodnih politika i  time smo se prvenstveno bavili teorijski ali je bilo i radionica i različitih vežbi.

Program

Prvog dana je na dnevnom redu bio regionalni panel razgovor na temu Uticaj COVID 19 na ženska prava. Drugoga dana smo se bavili feminizmom, međunarodnim pravnim okvirom kao i domaćim mehanizmima za unapređenje rodne ravnopravnosti. Na kraju dana učesnice su imale priliku da uče o liderstvu i online komunikaciji. Treći dan je počeo temom urodnjavanja javnih politika i strategijama za postizanje ravnopravnosti, a do kraja je  prošao u temi organizacije političke kampanje, načinima za prikupljanje podataka i njihovu analizu kao i kako da kreiramo praktične politike. Poslednjeg dana treninga su učesnice u timovima organizovanim po zemljama iz kojih dolaze,  izabrale teme  i kroz mentorski proces postavljale osnove za kreiranje praktične politike na izabranu temu. Kreiranje predloga praktičnih politika je zadatak za sledeći modul, koji će učesnice realizovati uz međusobnu saradnju i praćenje mentorki i mentora.

Prostor „Miljenko Dereta“

Prvi modul je organizovan u novom prostoru „Miljenko Dereta“ koji treba da čuva uspomenu na aktivizam, zalaganje i vrednosti ovog velikog aktiviste. Uslovi za rad su bili jako dobri i inspirativni. Neki od komentara iz evaluacije nam govore da je i ako naporan, program dobro osmišljen i inspirativan za učesnice i da su ih posebno inspirasiali naši predavači i predavačice. Svetlana Stefanović je dobila visoke ocene uz komentar da je harizmatična i motivišuća“. predavanje Andriane Zaharijević je komentarisano kao najbolje predavanje o feminizmu IKADA. Biljana Maletin je dobila sve pohvale kao najbolja predavačica, koja sjajno objašnjava, jasna, precizna, jednostavna i razumljiva.

Nakon prvog sledi i drugi modul krajem oktobra. Do tada će učesnice raditi na kreiranju praktičnih politika i prikupljanju poodataka. Na kraju ovog susreta ostao nam je utisak da svi jedva čekamo da se ponovo vidimo.

 

Konkurs za treću generaciju regionalne SD Akademije

Kancelarija Fondacije Friedrich Ebert u Beogradu i regionalna kancelarija FES SOE u Sarajevu, u saradnji sa Akademijom ženskog liderstva otvaraju poziv za treću generaciju učesnica Regionalne socijaldemokratske ženske liderske akademije. Ovaj regionalni politički obrazovni program je namenjen ženama u socijaldemokratskim političkim strankama i organizacijama. Akademija se sastoji od dva trodnevna seminara, prvi od 23. do 26. Septembra u Beogradu, a drugi od 21. do 24. oktobra u Sarajevu. Program je namenjen političarkama iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova*, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije.

O Akademiji

Akademija ima za cilj da okupi političarke i aktivistkinje Zapadnog Balkana u širokom frontu borbe za ravnopravno, razvijeno i odgovorno društvo, zasnovano na evropskim vrednostima mira i prosperiteta – društvo prilagođeno ženama. Posebna pažnja biće posvećena praktičnom političkom obrazovanju sa temama:

 • Rodna analiza
 • Novi feminizam
 • Položaj žena tokom korona krize
 • Socijaldemokratija i ravnopravnost polova
 • Političko vođenje kampanje i komunikacija
 • Liderstvo
 • Gender Statistics
 • Razvoj politike
 • Javni nastup

Program seminara će uključivati teorijske i praktične aspekte – interaktivna predavanja, panel diskusije, obuke i rad u grupama.

Radni jezici će biti (eks-YU region) crnogorski, bosanski, srpski, hrvatski uz simultani prevod na makedonski i albanski, uz napomenu da bi poželjno da učesnice govore engleski tokom neformalne komunikacije.

Organizatori će pokriti sve troškove vezane za aktivnosti Akademije: putne troškove, smeštaj u dvokrevetnim sobama, hranu i radni materijal.

Ko se može prijaviti?

Političarke iz socijaldemokratskih političkih partija i organizacija civilnog društva , koje žele dda dopšrinesu izgradnji i jačanju aktivnog, demokratskog, odgovornog i ravnopravnog društva na nacionalnom i regionalnom nivou.

Kako se prijaviti?

Prijave se vrše online popunjavanjem upitnika na nekom od ex YU jezika ili engleskom jeziku do 20. avgusta.

O rezultatima konkursa učesnice će biti obaveštene najkasnije do 27. avgusta.

Kriterijumi za izbor

Učesnice će biti birane na osnovu političkog iskustva, funkcije u organizaciji, liderskog potencijala, posvećenosti pitanjima rodne ravnopravnosti, kao i motivacije i spremnosti za dalje političko i društveno angažovanje.

Odabir kandidatkinja obrađivaće stručni tim Akademije po sopstvenom nahođenju.

Napomena: Program je otvoren samo za kandidatkinje vakcinisane protiv COVID19, sa važećim zelenim sertifikatom. Kandidatkinje koje iz nekog razloga nisu mogle da se vakcinišu protiv COVID19 potrebno je da se obrate organizatorima za dodatne informacije.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na sdregionalwla@gmail.com

Održana redovna godišnja skupština

Akademija ženskog liderstva (AŽL) kao organizacija postoji većpune tri godine, a kao obrazovvni program ulazi u desetu godinu postojanja. U petak 19. febrruara održana je redovna godišnja skupština Akademije ženskog liderstva. Na skupštinu su bili pozvani članice i članovi kao i gosti akademije. Dnevni red redovne godišnje skupštine je sadržao usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora između dve sednice. Pored toga izabrali smo i novu koordinatorku programskog odbora koja je ujedno i članica Upravnog odbora (UO). Podsećamo da UO AŽL čini pet članica i članova od kojih troje delegiraju organizacije osnivači, jedna je predstavnica Alumnistkinja i jedna je predstavnica Programskog odbora.

Izveštaj o radu između dve sednice Skupštine podneo je predsednik UO Miloš Đajić. U njemu su navedene aktivnosti koje je Akademija imala u prethodnom periodu. Najvažnije aktivnosti su bile dve regionalne Socijaldemokratske akademije ženskog liderstva. Osim toga poseta Srberenici i seminari suočavanje sa prošlošću. Predstavnice AŽL su u saradnji sa drugim organizacijama iz mreže SOS Vojvodina radile na CEDAW i GREVIO izveštajima iz senke.

Nakon usvajanja izveštaja UO prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda. Skupština je potvrdila izbor predstavnice Programskog odbora Marije Srdić u UO.

Tokom Skupštine razgovarano je o budućnosti AŽL i pre svega traženju prostora da se program Akademije implementira i u Srbiji a ne samo regionalno. Takođe date su smernice kome sve treba d ase obratimo za podršku.

Ovim Akademija uspešno započinje još jednu radnu godinu.

Socijaldemokratkinje Zapadnog Balkana za Evropsku uniju

[:sr]One od evropskih zvaničnika kojima je deklaracija poslata očekuju da se i dalje odlučno bore i da:

 • potvrde perspektivu pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana i otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, viznu liberalizaciju za građane i građanke Kosova i ubrzavanje integracija Bosne i Hercegovine u EU;
 • podrže napore u borbi za ženska ljudska prava i rodnu ravnopravnost u zemljama Zapadnog Balkana;
 • podrže napore na izgradnji jake regionalne mreže žena posevećenih EU integracijama.

Akademija ženskog liderstva[1], u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, je u drugoj polovini 2019. Godine organizovala prvu zajedničku „Regionalnu FES aktivističku Akademiju ženskog liderstva“. Ova Akademija je bila  namenjena aktivistkinjama iz socijaldemokratskih stranka i društvenih pokreta iz čitavog regiona Zapadnog Balkana. Cilj Akademije je bio povezivanje aktivistkinja u širi front borbe za ravnopravnija, razvijenija, socijalno odgovornija društva, zasnovana na evropskim vrednostima mira i blagostanja, društva po meri žena.

Akademiju su finansijski pomogli Regionalna kancelarija FES – SOE Dijalog uJugoistočnoj Evropi i Fondacija Max van der Stöel.

***********
Kontakt osobe: Miloš Đajić: milos.djajic@cmv.org.rs +381 63 578 361
Ana Manojlović Stakić (fondacija Friedrich Ebert) ana.manojlovic@fes-serbia.org

[1] Akademija ženskog liderstva je udruženje građanki i građana nastalo iz programa koji je 2012, pokrenuo Nacionalni demokratski institut, a koji su zajednički realizovali Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar modernih veština i Centar za podršku ženama. Osnovni zadatak Akademije je da okuplja i jača kapacitete žena angažovanih u javnom i političkom životu Srbije i povezuje ih u borbi za unapređenje ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Akademija danas ima više od 170 alumnistkinja koje su narodne poslanice, odbornice, članice gradskih i opštinskih veća, državne sekretarke, direktorke…[:]