Tag Archives: liderke

Održana redovna godišnja skupština

Akademija ženskog liderstva (AŽL) kao organizacija postoji većpune tri godine, a kao obrazovvni program ulazi u desetu godinu postojanja. U petak 19. febrruara održana je redovna godišnja skupština Akademije ženskog liderstva. Na skupštinu su bili pozvani članice i članovi kao i gosti akademije. Dnevni red redovne godišnje skupštine je sadržao usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora između dve sednice. Pored toga izabrali smo i novu koordinatorku programskog odbora koja je ujedno i članica Upravnog odbora (UO). Podsećamo da UO AŽL čini pet članica i članova od kojih troje delegiraju organizacije osnivači, jedna je predstavnica Alumnistkinja i jedna je predstavnica Programskog odbora.

Izveštaj o radu između dve sednice Skupštine podneo je predsednik UO Miloš Đajić. U njemu su navedene aktivnosti koje je Akademija imala u prethodnom periodu. Najvažnije aktivnosti su bile dve regionalne Socijaldemokratske akademije ženskog liderstva. Osim toga poseta Srberenici i seminari suočavanje sa prošlošću. Predstavnice AŽL su u saradnji sa drugim organizacijama iz mreže SOS Vojvodina radile na CEDAW i GREVIO izveštajima iz senke.

Nakon usvajanja izveštaja UO prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda. Skupština je potvrdila izbor predstavnice Programskog odbora Marije Srdić u UO.

Tokom Skupštine razgovarano je o budućnosti AŽL i pre svega traženju prostora da se program Akademije implementira i u Srbiji a ne samo regionalno. Takođe date su smernice kome sve treba d ase obratimo za podršku.

Ovim Akademija uspešno započinje još jednu radnu godinu.

Socijaldemokratkinje Zapadnog Balkana za Evropsku uniju

[:sr]One od evropskih zvaničnika kojima je deklaracija poslata očekuju da se i dalje odlučno bore i da:

 • potvrde perspektivu pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana i otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, viznu liberalizaciju za građane i građanke Kosova i ubrzavanje integracija Bosne i Hercegovine u EU;
 • podrže napore u borbi za ženska ljudska prava i rodnu ravnopravnost u zemljama Zapadnog Balkana;
 • podrže napore na izgradnji jake regionalne mreže žena posevećenih EU integracijama.

Akademija ženskog liderstva[1], u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, je u drugoj polovini 2019. Godine organizovala prvu zajedničku „Regionalnu FES aktivističku Akademiju ženskog liderstva“. Ova Akademija je bila  namenjena aktivistkinjama iz socijaldemokratskih stranka i društvenih pokreta iz čitavog regiona Zapadnog Balkana. Cilj Akademije je bio povezivanje aktivistkinja u širi front borbe za ravnopravnija, razvijenija, socijalno odgovornija društva, zasnovana na evropskim vrednostima mira i blagostanja, društva po meri žena.

Akademiju su finansijski pomogli Regionalna kancelarija FES – SOE Dijalog uJugoistočnoj Evropi i Fondacija Max van der Stöel.

***********
Kontakt osobe: Miloš Đajić: milos.djajic@cmv.org.rs +381 63 578 361
Ana Manojlović Stakić (fondacija Friedrich Ebert) ana.manojlovic@fes-serbia.org

[1] Akademija ženskog liderstva je udruženje građanki i građana nastalo iz programa koji je 2012, pokrenuo Nacionalni demokratski institut, a koji su zajednički realizovali Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar modernih veština i Centar za podršku ženama. Osnovni zadatak Akademije je da okuplja i jača kapacitete žena angažovanih u javnom i političkom životu Srbije i povezuje ih u borbi za unapređenje ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Akademija danas ima više od 170 alumnistkinja koje su narodne poslanice, odbornice, članice gradskih i opštinskih veća, državne sekretarke, direktorke…[:]

Declaration of the Regional Women’s Leadership Academy

[:sr]We believe in the social-democratic achievements that the European family of nations relies upon and we want to fight for them in today’s European Union. With that, we primarily mean peace, equality, tolerance, rule of law, solidarity, internationalism, social justice, social cohesion, equitable sustainable development, environment protection, gender equality and universal human rights.

We are aware that any delay in the European Union accession means undermining women’s and human rights in each of our respective countries. Therefore we the Western Balkans activists, are ready to work together and contribute to our countries’ the EU Members States as soon a possible.

We, participants of the Academy, firmly believe in the benefits of European integration. It assists us in overcoming the consequences of the wars in the nineties, in establishing regional cooperation and building our countries as democratic communities and successful economies.

At the moment when we are facing the backsliding of the rule of law, the loss of the achieved women’s rights, uneven development, security threats, massive depopulation of our countries, climate change and lack of regional cooperation, your support is indispensable.

We know that you have invested serious efforts in making the European Council’s decisions different. It is necessary at this moment, with the United Kingdom’s exit from the European Union fast approaching, to reinforce the Union. That can and must be best achieved by completing the EU area with faster integration of the Western Balkan countries.

That Albania and North Macedonia have met all the prerequisites to open the negotiations is evidence-based, and so has Kosovo for visa liberalisation. It is necessary to respond rapidly and correct the errors made by the European Council’s October decisions.

We remain open to active participation in a dialogue on new models of our countries EU accession.

We expect you to continue the unswerving fight for:

 • Confirmation of the Western Balkan’s European perspective and opening the accession negotiations with North Macedonia and Albania, visa liberalisation for the citizens of Kosovo and expedition of the EU integration of Bosnia and Herzegovina;
 • Support to our endeavours in fighting for women’s and human rights and gender equality in our countries;
 • Support our efforts in building a strong regional network of women committed to EU integration.

Faithfully,

The participants of the First Social Democratic Regional Women’s Leadership Academy and the Academy’s team

 

 1. Ana Manojlović Stakić – Belgrade
 2. Sonja Licht – Belgrade
 3. Marijana Pajvančić – Novi Sad
 4. Sonja Lokar – Ljubljana
 5. Marija Srdić – Novi Sad
 6. Biljana Stepanov – Kikinda
 7. Karolina Leaković – Zagreb
 8. Maja Sedlarević – Novi Sad
 9. Adriana Zaharijević – Belgrade
 10. Besima Borić – Visoko
 11. Marina Hughson – Belgrade
 12. Višnja Baćanović – Novi Sad
 13. Erisa Kryeziu – Tirana
 14. Asena Kantarci – Prizren
 15. Sanja Renić – Zenica
 16. Slađana Pavlović Đuričić – Obrenovac
 17. Nataša Dimeska – Prilep
 18. Sonja Kovač – Osijek
 19. Nela Tonković – Subotica
 20. Samra Gabeljić – Tuzla
 21. Ana Avramovska – Ohrid
 22. Maja Sporiš – Zagreb
 23. Svetlana M. Vučetik – Novo Selo
 24. Dragica Anđelić – Podgorica
 25. Vanja Lakić – Banja Luka
 26. Mirela Memić – Lukavac
 27. Amina Jekalović – Breza
 28. Draga Rakić – Vršac
 29. Maja Martinić – Beograd
 30. Dušica Žižić – Podgorica
 31. Dragana Radulović – Podgorica
 32. Svetlana Cenić – Sarajevo
 33. Diellez Arifi – Prishtina
 34. Tringë Arifi – Prishtina
 35. Morena Guce – Tirana
 36. Kristina Prhal Mišić – Zagreb
 37. Ivana Cvetanovcka – Skopje
 38. Miloš Đajić – Belgrade
 39. Igor Jojkić – Belgrade
 40. Tamara Jovanović – Belgrade

[1] Friedrich Ebert Stiftung’s offices in Serbia and Montenegro, together with the Women’s Leadership Academy from Serbia, organized the first “Social Democratic Regional Women’s Leadership Academy“ intended for active women from left-wing political parties and social movements in the Western Balkan countries, aiming at connecting and empowering them in political action based on the values and ideals of social democracy.

 [:]

Grodno forum ženskog liderstva

[:sr]U Beloruskom gradu Grodno održan je treći forum ženskog liderstva. Forum je organizovala Misija OSCE u  u okviru projekta ODHIR -a “Promocija demokratizacije i poštovanja ljudskih prava u Belarusiji“. Akademija ženskog liderstva je bila pozvan da predstavi svoj rad, organizaciju, ciljeve i aktivnosti. Akademiju je predstavljao Miloš Đajić predsednik Upravnog odbora. 

Konferencija je održana na državnom univerzitetu Yanka Kupala u Grodnom. Ovo prelepo zdanje kao i svečana sala su bili posebno inspirativni za preko 100 učesnika i učesnica foruma.  Tema foruma je bila uključivanje žena u rad lokalnih samouprava. I U belarusiji kao i na drugim mestima na ovom svetu žene su manje zastupljene na mestima odlučivanja.

Ovo je bila prilika da čujemo uspešne priče žena kao i razmenimo primere dobre prakse iz Rusije, Kazahstana, Azerbejdžana, Belarusije, Švedske, Finske, Hrvatske, Srbije, Poljske, Italije…  Na samom otvaranj Ajla Van Heen iz ODHIR-a je izjavila „Važno je preduzimati zajedničke akcije, učiti jedni od drugih i osigurati učešće žena u svim sferama života, bilo da se radi o politici, ekonomiji ili bilo kojoj drugoj oblasti života“. Podsetila je da „Vlade moraju ozbiljno da razumeju svoje međunarodno preuzete obaveze o rodnoj ravnopravnosti i da aktivno rade na stvaranju uslova za razvoj dece, da obezbede ravnotežu između posla i života i jednake mogućnosti za sve žene, kao i  da obezbede mehanizme da žene i muškarci aktivno učestvuju u svojim zajednicama.“

Kroz niz tematskih radionica veliki broj okupljenih učesnica i učesnika foruma razgovaralo je o predlozima rešenja za današnje izazove. okupio je učesnike foruma kako bi pronašli praktična rešenja za identifikovane izazove.

Pokazalo se da je Akademija jedinstven projekat koji je predstavljao pravo osveženje kao nova ideja koja omogućava direktnu podršku liderkama na lokalu.

Beleške i prezentacija koju je Miloš predstavio

Women leadership Academy was established in 2011 as a National Democratic Institute program (NDI). They organized two national WLA in 2011 and 2012. After that, NDI left Serbia and in 2013 they announced a public call to continue the program. Three organizations made consortium and applied, Belgrade fund for political excellence, Center of modern skills and Center for women support. We received the possibility to continue the program. After that, we organized the fourth annual Academy. In 2017, we decided to register WLA as an organization. Our management structure is very inclusive. The steering committee, which leads the Academy, represents three organizations and has one representative of Alumni club and one representative of the program board.

Women leadership is very important, especially at the local level. If we can educate women leaders at the local level, we can improve living conditions for many women in that local community. We help and support them in different ways, such as education, mentoring programs, establishing connections with local and national NGOs and with expert knowledge. Our idea is to inspire them to start fighting for gender equality at the local level. To establish and improve local gender mechanisms, to establish and improve local women councilors’ network, to work on mechanisms for the protection of women in case of violence, establish a connection with women entrepreneurs, working on gender budgeting, etc. WLA is a well-known organization that promotes our participants in different ways, through social networks and on different occasions, such as conferences, meetings, public hearings, etc.

We have had so many good examples of their good work in the previous period. Some of our participants established solid local mechanisms of gender equality. This mechanism is a local council body that monitors all decisions, initiates different gender equality programs and reacts in the case of discrimination. In addition, some of them are working very closely with women entrepreneurs. They organized a campaign for promoting gender equality and eliminating violence against women. We can also see the work of local councilors’ women network as a good practice. Their work has made local political agenda more gender-sensitive. In this way, they could talk about all aspects of gender equality

Serbia is well placed on all lists that measure women’s participation. We have many women in high positions at different levels in our state, including the Prime Minister, President of Parliament, 34% of women in Parliament, 5 female ministers in Government, National Bank Governor, etc. However, these women do not work on the gender issue and do not look at their everyday jobs through the gender perspective. The current Government needs to show its openness and their respect for the European democratic standard.

However, the situation with gender equality, especially at the local level, is regressing. Serbia society is now completely divided. All international reports show a decrease in democratic standards, rule of law, a problem with free and equal election processes, pressure on journalists and media and strong attack on all opposition parties. The strongest opposition alliance announced a boycott of the next parliamentary elections. MEP delegation started negotiations with political parties in September to improve election conditions. For women, this atmosphere is very bad. They do not feel safe and have the fear of being attacked by the „yellow press“.

WLA participates in all activities regarding the adoption of the new gender equality law. Unofficially, the main problem is 40% quota. Through our Alumni network, we monitor local gender mechanisms. Last year, we participated in writing shadow reports for the CEDAW committee and GREVIO. We always react when some of the prominent women in political life are attacked.

I am a feminist. I want to leave a better world without discrimination, violence, sexual harassment and pay gap for my two daughters. I am in charge of the WLA steering committee because our statute says that some of the representatives of partners’ organization must lead it. For me, this is my permanent position.[:]