Tag Archives: GREVIO

Za izbore bez nasilja!

Nasilje prema ženama tokom izborne kampanje najlakše možete prijaviti OVDE

Tokom kampanje prikupljaćemo podatke o psihološkom (verbalnom), fizičkom, seksualnom nasilju kao i različitim vrstama pritiska, ucena, uznemiravanja kako u javnosti tako i unutar političkih organizacija.

Prikupljeni podaci biće pretočeni u preporuke koje će biti usmerene na pružanje sistemske zaštite žena angažovanih na javnim poslovima. Na taj način ćemo omogućiti ravnopravnije  učešće žena u izbornim procesima u budućnosti.

Pozivamo sve učesnice i učesnike izbora, kanddidatkinje, novinarke, aktivistkinje NVO, kao i građane i građanke da prijave pretnje i sve druge oblike nasilja prema kandidatkinjama i drugim ženama koje učestvuju u izbornom procesu. To mogu učiniti na tri načina: putem websajta www.liderke.org, na e mail prijavinasilje@liderke.org i putem Viber poruke na broj  +381 61 309 3880.

Zvanični hashtag je #izboribeznasilja

Pred nam su važni izbori, u koje će biti uključen najveći broj žena do sada. Atmosfera i podele u društvu nam govore o velikim rizicima za slučajeve nasilja prema ženama, pre svega kandidatkinjama i aktivistkinjama, ali i ženama u izbornoj administraciji. Ovom kampanjom želimo javnosti da skrenemo pažnju na neravnopravnu izbornu trku koje žene vode jer za razliku od muških kolega one moraju da se nose sa nasiljem, pretnjama i uznemiravanjem. Na ovaj način verujemo da možemo da utičemo da se nasilje prema ženama u izborima smanji i podigne svest javnosti o važnosti borbe protiv ovih društvenih pojava.

AŽL već godinama prati nasilje prema ženama angažovanim u javnoj sferi. Akademija je bila deo Mreže SOS Vojvodina koja je 2019. pripremila izveštaj iz senke za Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici (GREVIO).

 

GREVIO izveštaj iz senke

članice i članovi koalicije

Savez udruženja građana “Mreža SOS Vojvodina” je tokom 2018.godine predvodila koaliciju nevladinih organizacija civilnog drupštva krozproces pisanja „Izveštaja iz senke o primeni Konvencije Saveta Evrope osprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama“ (GREVIO izveštaj). Ovaj izveštaj iz senke je izradio tim koji su činile Marija Babović, Maja Bjeloš, BiljanaStepanov i Sofija Mandić. Organizacije civilnog društva okupljene u  koaliciju su dale ogroman doprinos prikupljajući podatke i dajući ekspertsku pomoć u formulisanju odgovora na sva pitanja neophodna za pisanje izveštaja. Akademija je dala doprinos u oblasti političke participacije, mehanizama za rodnu ravnopravnost, napada na političarke…

Verujemo da će podaci prikupljeni u izveštaju biti korišćeniod strane naših alumnistkinja kao i žena angažovanih na javnim poslovima. Oni se mogu koristiti u izgradnji argumentacije za javne nastupe, pisanju praktičnih politika kao i kreiranju različitih vrsta kampanja.  Sve one koje se bave rodnom ravnopravnošću i nasiljem prema ženama sada imaju priliku da vide kako organizacije civilnog društva vide položaj žena u Srbiji.

Projekat „Izveštaj iz senke ženskih organizacija iz Srbije oprimeni CEDAW i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Republici Srbiji“ se realizuje uz  finansijsku podršku Evropske Unije u okviru programa: ‘‘Zaustavljanje nasilja nad ženama na zapadnom Balkanu i u Turskoj:Primena normi, promena svesti” koji sprovodi agencija UN Women