Tag Archives: aktivistkinje

Drugi sastanak alumnistkinja sa aktivistkinjama ženskih organizacija

[:sr]Alumnistkinje AŽL-a koje su učestvovale na sastanku su političarke iz različitih stranaka i različitih delova Srbije koje su prošle edukativni program Akademije. Organizacije koje su učestvovale na sastanku su:  Ženska vlada (Beograd), Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Centar za devojke (Niš), Centar za afirmaciju žena u sportu (Novi Sad) i Etno forum (Svrljig).

IMG_20160602_125430

Nakon uvodnog dela, Svetlana Kisić iz Ženske vlade je predstavila nastanak i razvoj organizacije, kao i bazu ekspertkinja iz svih oblasti koja je napravljena kako bi se promovisalo znanje i liderski kapaciteti žena.

IMG_20160602_131832

Rada Aralica je okupljenim alumnistkinjama predstavila aktivnosti Zrenjaninskog edukativnog centra, sa akcentom na rad sa mladima. Veliki broj pitanja i diskusija je pokazala da je ovo izuzetno zanimljivo i važno za naše alumnistkinje.

IMG_20160602_144336

Nakon pauze za kafu, predstavile su se aktivistkinje  Centra za devojke iz Niša. One su svoje predstavljanje započele feminističkom himnom koja je razmrdala sve prisutne. Pričali smo malo i o festivalu ženskog aktivizma, koji će se održati sredinom jula. Centar za afirmaciju žena u sportu je predstavila Maja Ciganović.

IMG_20160602_150821

 [:]

Akcija „Ravnopravne u odlučivanju“ u Kraljevu

[:sr]Akciju smo organizovali u prepodnevnim časovima jer je za kasnije bio zakazan predizborni miting jedne od stranaka na Trgu. Građani i građanke Kraljeva su teško prilazili štandu i bili slabo zainteresovani za komunikaciju sa našim timom. Oni sa kojima smo razgovarali su uglavnom podržali  inicijativu „Ravnopravne u odlučivanju“, ali nisu svi želeli da potpišu formular. Otvoreno su nam rekli da im je teško da poveruju da nismo deo nijedne stranke i da nećemo zloupotrebiti njihove podatke i poverenje.  Možemo reći da je izborna kampanja već dojadila građanima i da je kod njih stvorila priličnu nepoverljivost.

Otvoreniji i zainteresovaniji su bili oni koji su prepoznali naše partnerke iz Fenomene ili alumnistkinje Akademije ženskog liderstva  koje su nam se pridružile na štandu.

Iz Kraljeva smo ipak otišli zadovoljni. Informisali smo i podstakli na razmišljanje više stotina građana o političkoj participaciji, a dobili smo i značajnu podršku za inicijativu i dalji rad u ovoj oblasti.

 [:]

Umrežavanje alumnistkinja i predstavnica ženskih nevladinih organizacija

[:sr]Predstavnice ženkih NVO bile su: Biljana Stepanov iz Centra za podršku ženama (Kikinda), Ivana Nikolić iz organizacije „…IZ KRUGA Vojvodina“ (Novi Sad), Zibija Šarenkapić iz Kulturnog centa „DamaD“ (Novi Pazar), Bobana Macanović i Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra (Beograd) , Marina Tucović i Svetlana Petrović iz Ženskog centra Užice (Užice).

Alumnistkinje Akademije, učesnice sastanka bile su: Marija Stojković iz SPS (Niš), Vesna Vučenović iz PUPS (Beograd), Boba Božić, iz Pokret za Banat (Zrenjanin), Marijana Marjanović iz DSS (Ub), Radmila Mitrović iz SNS (Inđija), Tatjana Vesović iz DS (Vršac), Jovana Bekić , iz DS (Novi Sad) i Aleksandra Cvetković  iz SPS (Zaječar).

Sastanak je moderirala Marija Srdić, jedna od koordinatorki projekta Akademija ženskog liderstva, a za organizacione poslove u vezi sa sastankom bio je zadužen Bogdan Urošević, projekt menadžer AŽL.

Sastanak je započeo u 12 časova, kratkim obraćanjem Bogdana Uroševića i Marije Srdić u kome su predstavljeni razlozi za organizovanje ovakvog sastanka i ciljevi koji se žele postići.

Bogdan Urošević naglasio je da je želja AŽL da se u manje formalnoj atmosferi, kroz razgovor, konstruktivnu debatu i bolje međusobno poznavanje stvore uslovi da aktivistkinje ženskih NVO i političarke (alumnistkinje Akademije) u budućnosti zajedno rade na unapređenju položaja žena, posebno na loklanom nivou.

Marija Srdić naglasila je da je tokom rada ne samo sa novom, već i ranijim polaznicama Akademije uočeno da žene iz političkih stranaka, čak i onda kada žele da budu aktivne na polju unapređenja ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, ne poznaju dovoljno žensku nevladinu scenu, njenu istoriju, način organizovanja, kao ni programe, usluge, projekte i akcije koje sprovode u svojim lokalnim zajednicama.

U prvom delu sastanka prikazan je kratki dokumentarni film o Akademiji ženskog lidersta, a potom su u 10-minutnim izlaganjima Marina Tucović (ŽCU), Zibija Šarenkapić (DamaD), Bobana Macanović (AŽC), Ivana Nikolić (Iz kruga Vojvodina) i Bijana Stepanov (CPŽ) predstavile rad svojih organizacija,  posebno akcentujući one programe u kojima su ostvarivale saradnju sa političarkama, ženskim odborničkim mrežama, forumima žena političkih stranaka. Navodile su primere uspešnih, ali i onih akcija u kojima nije bilo rezultata.

Nakon predstavljanja razvila se dinamična diskusija u kojoj su alumnistkinje Akademije govorile o preprekama koje postoje unutar političkih stranaka, nemogućnosti da se u lokalnim skupštinama okupi i artikuliše ženski zahtev jer, po pravilu, stranke delegiraju one žene koje su „poslušne“, nisu spremne na eksponiranje i suprotstavljanje „glavnom toku“.

Bilo je reči o tome da bi bilo korisno da se političarke opredele i specijalizuju za određene teme: np.  ekonomski položaj, nasilje prema ženama, žene u poljoprivredi, medijsko predstavljanje… i da onda, u saradnji sa aktivistkinjama, kreiraju, afirmišu, predlažu i bore se za dobra rešenja.

Takođe, istaknuto je da je prostor za delovanje i intervenciju najmanji onda kada neka Odluka, Zakon, mera ili program budu pušteni u proceduru ili obznanjeni. Otuda je veoma važno biti u toku, pratiti procese i u njih se uključivati u ranoj fazi.

Sastanak je doneo nekoliko zaključaka i konstruktivnih predloga:

  • Za uspešno delovanje i rezultate političarki veoma je važan njihov integritet. S tim u vezi, zadatak AŽL i u budućnosti treba da bude da pomaže izgradnju integriteta i autonomije svojih polaznica.
  • U svakoj oblasti delovanja aktivnistkinje (različitih) političkih stranaka i NVO treba da kroz dijalog dođu do minimuma zajedničkih ženskih interesa i da od njih ne odstupaju. Dobar prostor za dijalog i dogovor daje „Ženska platforma za razvoj Srbije 2014 – 2020“ i njen Forum za rodne politike koji je počeo da deluje od 2016. godine. AŽL će omogućiti informisanje o načinu delovanja kroz Forum.
  • Od velike praktične koristi moglo bi da bude specijalizovanje liderki (alumnistkinja AŽL) za teme i oblasti od značaja za žene, njihova prava i položajDa bi doprinela opredeljivanju i specijalizovanju alumnistkinja i njihovom uključivanju u procese koje pokreću NVO u narednom periodu AŽL će deliti korisne informcije i omoguti  kontituitet sastanaka sa aktivistkinjama, al isada u malim tematski grupama.

[:]