Tag Archives: akademija ženskog liderstva

Održan prvi modul za SD liderke

Akademija ženskog liderstva u saradnji sa Friedrich Ebert fondacijom treću godinu za redom organizuje Regionalnu socijaldemokratsku Akademiju ženskog liderstva. Nakon selekcije 28 žena od 96 prijavljenih političkih aktivistkinja organizovan je od 23-26. septembra u Beogradu prvi modul. Ovaj  modul je bio posvećen temeljima rodnih politika i  time smo se prvenstveno bavili teorijski ali je bilo i radionica i različitih vežbi.

Program

Prvog dana je na dnevnom redu bio regionalni panel razgovor na temu Uticaj COVID 19 na ženska prava. Drugoga dana smo se bavili feminizmom, međunarodnim pravnim okvirom kao i domaćim mehanizmima za unapređenje rodne ravnopravnosti. Na kraju dana učesnice su imale priliku da uče o liderstvu i online komunikaciji. Treći dan je počeo temom urodnjavanja javnih politika i strategijama za postizanje ravnopravnosti, a do kraja je  prošao u temi organizacije političke kampanje, načinima za prikupljanje podataka i njihovu analizu kao i kako da kreiramo praktične politike. Poslednjeg dana treninga su učesnice u timovima organizovanim po zemljama iz kojih dolaze,  izabrale teme  i kroz mentorski proces postavljale osnove za kreiranje praktične politike na izabranu temu. Kreiranje predloga praktičnih politika je zadatak za sledeći modul, koji će učesnice realizovati uz međusobnu saradnju i praćenje mentorki i mentora.

Prostor „Miljenko Dereta“

Prvi modul je organizovan u novom prostoru „Miljenko Dereta“ koji treba da čuva uspomenu na aktivizam, zalaganje i vrednosti ovog velikog aktiviste. Uslovi za rad su bili jako dobri i inspirativni. Neki od komentara iz evaluacije nam govore da je i ako naporan, program dobro osmišljen i inspirativan za učesnice i da su ih posebno inspirasiali naši predavači i predavačice. Svetlana Stefanović je dobila visoke ocene uz komentar da je harizmatična i motivišuća“. predavanje Andriane Zaharijević je komentarisano kao najbolje predavanje o feminizmu IKADA. Biljana Maletin je dobila sve pohvale kao najbolja predavačica, koja sjajno objašnjava, jasna, precizna, jednostavna i razumljiva.

Nakon prvog sledi i drugi modul krajem oktobra. Do tada će učesnice raditi na kreiranju praktičnih politika i prikupljanju poodataka. Na kraju ovog susreta ostao nam je utisak da svi jedva čekamo da se ponovo vidimo.

 

Održana redovna godišnja skupština

Akademija ženskog liderstva (AŽL) kao organizacija postoji većpune tri godine, a kao obrazovvni program ulazi u desetu godinu postojanja. U petak 19. febrruara održana je redovna godišnja skupština Akademije ženskog liderstva. Na skupštinu su bili pozvani članice i članovi kao i gosti akademije. Dnevni red redovne godišnje skupštine je sadržao usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora između dve sednice. Pored toga izabrali smo i novu koordinatorku programskog odbora koja je ujedno i članica Upravnog odbora (UO). Podsećamo da UO AŽL čini pet članica i članova od kojih troje delegiraju organizacije osnivači, jedna je predstavnica Alumnistkinja i jedna je predstavnica Programskog odbora.

Izveštaj o radu između dve sednice Skupštine podneo je predsednik UO Miloš Đajić. U njemu su navedene aktivnosti koje je Akademija imala u prethodnom periodu. Najvažnije aktivnosti su bile dve regionalne Socijaldemokratske akademije ženskog liderstva. Osim toga poseta Srberenici i seminari suočavanje sa prošlošću. Predstavnice AŽL su u saradnji sa drugim organizacijama iz mreže SOS Vojvodina radile na CEDAW i GREVIO izveštajima iz senke.

Nakon usvajanja izveštaja UO prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda. Skupština je potvrdila izbor predstavnice Programskog odbora Marije Srdić u UO.

Tokom Skupštine razgovarano je o budućnosti AŽL i pre svega traženju prostora da se program Akademije implementira i u Srbiji a ne samo regionalno. Takođe date su smernice kome sve treba d ase obratimo za podršku.

Ovim Akademija uspešno započinje još jednu radnu godinu.