Solidarnost sa ženama u SAD

U trenutku kada će mnogim ženama u Americi biti ukinuto pravo na abortus,
Svesne da nijedno pravo koje su žene do sada osvojile nije zagarantovano i da već sutra može biti ugroženo,
I sa čvrstim stavom da svaka žena ima pravo da samostalno odlučuje o svom telu i da to nije pitanje kojim mogu i treba da se bave druge žene, muškarci, niti država,

donosimo

PROGLAS SOLIDARNOSTI SA ŽENAMA U SAD

polaznica četvrte generacije i članica i članova tima Socijaldemokratske regionalne akademije ženskog liderstva, programa koji je ove godine okupio aktivistkinje čitavog regiona Zapadnog Balkana.

Nijedna zabrana neće sprečiti žene da prekinu trudnoću ako se odluče na taj korak, nego će im samo uskratiti pravo na bezbedan, manje bolan i legalan prekid trudnoće. Posledica svakog umanjenja ili ukidanja prava jesu povećani rizici po zdravlje i život žena, kao i pad kvaliteta života velikog broja žena, posebno onih koje su već ugrožene zbog lošeg materijalnog stanja ili pripadnosti nekoj manjinskoj zajednici.

Ovo je opomena svima da borba za prava žena nije završena. Ovo je poziv da u naše i ime naših baki, majki i sestara, u ime naših ćerki i njihove budućnosti tu borbu nastavimo.

Mi, polaznice Socijaldemokratske regionalne akademije ženskog liderstva, povezane vrednostima socijaldemokratije i sa vizijom života u regionu Zapadnog Balkana u kom sve žene žive slobodno i sa jednakim mogućnostima, obavezujemo se da ćemo zajedničkim snagama braniti prava žena u regionu i boriti se za njihovo proširivanje.

Pozivamo sve žene i muškarce da nam se na tom putu pridruže i ostanu otvoreni za uključivanje ljudi sa drugačijim iskustvima, navikama i ambicijama i da nas zauvek povezuju zajedničke vrednosti – sloboda, jednakost i pravda.

u Podgorici, 26.06.2022

Svi koji žele da podrže i potpišu proglas to mogu učiniti slanjem e maila na sdregionalwla@gmail.com

Potpisnice i potpisnici proglasa:

 • Maria Blažina, Hrvatska
 • Ana Šer, Hrvatska
 • Marlena Komšić, Hrvatska
 • Danijela Vukoša, Hrvatska
 • Mila Butić, Hrvatska
 • Valbona Celkavaja, Albanija
 • Kamela Banushi, Albanija
 • Jasmina Haskić, Bosna i Hercegovina
 • Šejla Kršić, Bosna i Hercegovina
 • Alma Jusufbegović, Bosna i Hercegovina
 • Nejra Bajrić, Bosna i Hercegovina
 • Albana Bucaliu, Kosovo*
 • Albertina Dedinca, Kosovo*
 • Sandra Milićević, Crna Gora
 • Ivana Raščanin Radičević, Crna Gora
 • Denisa Pušija, Crna Gora
 • Ana Kovač, Crna Gora
 • Marina Prentovska, Severna Makedonija
 • Sasha Lepitkova Severna Makedonija
 • Silvana Mirkoska, Severna Makedonija
 • Ljubica Panova, Severna Makedonija
 • Nevena Vukićević, Srbija
 • Danijela Bakula Drobnjak, Srbija
 • Vesna Petković, Srbija
 • Alisa Kockar, Srbija
 • Tanja Cakić, Srbija
 • Miloš Đajić, Srbija
 • Ana Manojlović Stakić, Srbija
 • Biljana Maletin, Srbija
 • Karolina Leaković, Hrvatska
 • Nada Drobnjak, Crna Gora
 • Svetlana Stefanović, Srbija
 • Ksenija Marković, Srbija
Scroll to Top