Samo deklarativna podrška ženskom liderstvu u političkim partijama u Srbiji

[:sr]Rezultati istraživanja pokazuju pozitvan trend u vezi sa političkim učešćem žena. Gotovo svi ispitanici/e (97,5%) su izjavili da bi podržali predsednicu na čelu svojih političkih stranaka, iako je istraživanje pokazalo da i dalje postoje veliki izazovi sa kojima se žene u strankama susreću. Od našeg uzorka, samo 24,6% žena je izjavilo da se nikada nije kandidovalo za javnu funkciju, u poređenju sa 47% koliko ih je bilo tokom istraživanja 2010. godine, što govori o  pozitivnom uticaju kvota koje su od tada primenjivane.

Istraživanje je takođe ukazalo i na prepreke na koje nailaze žene u političkim strankama. Istraživanje je utvrdilo da muškarci u političkim partijama retko vide temu kao svoju, te su i ređe odgovarali na pitanja. Muškarci se češće kandiduju na parlamentarnim izborima, dok se žene kandiduju za niže pozicije vlasti (pozicije u lokalnim samoupravama). Možemo zaključiti da je podrška za ravnopravnost polova u političkim partijama prilično deklarativna.

„Možemo zaključiti da postoji deklarativna, ne i suštinska podrška ženskom liderstvu u strankama. Muškarci ne uviđaju dovoljno probleme koje žene imaju prilikom napredovanja na liderske pozicije kao ni potencijalne benefite ženskog liderstva za politiku u celini“, izjavila je Višnja Baćanović, sociološkinja i jedna od autorki istraživanja.

azl-istrazivanje

Analiza porodičnih odnosa pokazala je da su kućni poslovi kod ispitanica još uvek neravnomerno raspodeljeni, odnosno, da žene imaju manje vremena i prostora za razvoj političke karijere.

Ja znam da moj muž, koliko kod da me podržava trpi pritisak komšiluka i okoline: šta ja radim, kada dolazim, koliko nisam kod kuće. Onda se ja osećam krivom i ne osećam se ugodno kada se zadržavam na sastancima ili putovanjima.“ – predstavnica izvršne vlasti na lokalnom nivou.

Ovo istraživanje deo je dvogodišnjeg partnerskog projekta Akademija ženskog liderstva, započetog u aprilu 2015. godine, koji sprovodi Beogradski fond za političku izuzetnost a podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). On se realizuje u partnerstvu sa Centrom za podršku ženama iz Kikinde i Centrom modernih veština iz Beograda.[:en]The research has shown that gender equality is still a topic predominantly discussed by women, having in mind that only 15% of respondents to our survey were men. Men in political parties rarely recognize the topic as their own, and were in general less prone to answer the questions. An expected finding was that men more often run for candidacy for general election, while women run for lower positions of governance (positions in the local governments). Out of our sample, 24.6% women stated that they have never run for any official function. However, this data is an improvement when comparing to the year of 2010, when this percentage was higher (47%), which illustrates the positive influence of the introduction of quotas in Serbia.

The analysis of family relations has shown that household work in female respondents is still unequally represented, or rather, women have less time and space for the development of their political careers. “I know that my husband, no matter how much he supports me, faces pressure of neighbors and our local surrounding: what I am doing, when I am coming home, how long I am not home. Then I feel guilty and do not feel comfortable when I stay late in meetings or when I travel” , a representative of executive governance at the local level stated.

An interesting finding is that almost all respondents (97.5%) stated that they would support a female president in their political party.  „We can conclude that the support for gender equality in political parties is rather declarative. Men do not perceive either the problems that women face when advancing in their political careers and the potential benefits of female leadership for politics at large“, Višnja Baćanović, sociologist and co-author of the research said.

This research is a part of a two-year direct partnership between the Belgrade Fund for Political Excellence and the United States Agency for International Development (USAID), launched in April 2015. The project supports women leaders in increasing the participation of women in local governments and advancing gender equality agendas. It is implemented in partnership with the Center for Support of Women from Kikinda, and the Center of Modern Skills from Belgrade.[:]

Scroll to Top