PROGLAS za tolerantnu i nenasilnu političku kampanju

Sledeći decenijsku težnju za ravnopravnim učešćem žena u javnom i političkom životu, Akademija ženskog liderstva [1]podseća sve političke aktere na Ustavom i zakonima ustanovljena pravila i obaveze.

Pozivamo učesnike političkog života u Srbiji da se u svom političkom radu odreknu svake vrste diskriminacije, seksizma, seksualnog uznemiravanja i drugih oblika nasilja prema ženama.

U duboko podeljenim društvima kakvo je naše, dodatno su ugrožene najranjivije društvene grupe. Stoga je neophodno učiniti sve da se otklone potencijalne opasnosti – kako se kampanja ne bi pretvorila u novi talas ispoljavanja diskriminatornih i nasilnih stavova i ponašanja učesnika u izbornom procesu.

Ohrabrujemo sve građanke i građane da nadležnim institucijama prijave sve vidove nasilja, diskriminacije i govora mržnje tokom predizborne kampanje, na dan izbora i posle njih.

Apelujemo na sve institucije da u svakom pojedinačnom slučaju ispoljavanja neprimerenog ponašanja reaguju pravovremeno, brzo i adekvatno, štiteći žene, njihova prava i dostojanstvo.

Pozivamo sve međunarodne organizacije koje prate izborni proces u Srbiji da obrate posebnu pažnju na sve učestalije nasilje prema politički angažovanim ženama.

Takođe, pozivamo sve medijske kuće i aktere da prilikom izveštavanja u predizbornoj kampanji poštuju kako novinarski Kodeks[2] tako i Kodeks rodno osetljivog izveštavanja[3].

[1] Akademija ženskog liderstva je udruženje građanki i građana nastalo iz programa koji je 2012, pokrenuo Nacionalni demokratski institut, a koji su zajednički realizovali Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar modernih veština i Centar za podršku ženama. Osnovni zadatak Akademije je da okuplja i jača kapacitete žena angažovanih u javnom i političkom životu Srbije i povezuje ih u borbi za unapređenje ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.

[2]http://www.nuns.rs/codex/ethicalcode.html

[3] https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/library/smernice-za-medijsko-izvetavanje-o-nasilju-prema-enama.html

 

Scroll to Top