Prikupljanje podrške u Kikindi

[:sr]Akademija ženskog liderstva je organizovala 18. aprila 2016. godine  uličnu akciju prikupljanja potpisa za inicijativu "Ravnopravne u odlučivanju" na Trgu srpskih dobrovoljaca u Kikindi.  Ovo je za nas posebno važan grad jer je jedna od tri organizacije koje čine Akademiju, Centar za podršku ženama,  iz Kikinde.[:]

[:sr]Cilj akcije je bio da informišemo građanke i građane o neravnopravnosti u pogledu podele položaja i moći i pozovemo ih da potpišu Inicijativu za ravnopravno učešće žena u odlučivanju. 

Centar za podršku ženama je u Kikindi dobro poznata organizacija u oblasti ženskih prava i zahvaljujući njihovom kredibilitetu mnogi građani su došli da čuju o čemu se radi i potpisali inicijativu.

U Kikindi smo dobili i veliku podršku lokalnih i regionalnih medija, pre svega RT VK  koja je pored priloga sa akcije napravila i emisiju o participaciji žena u politici i aktivnostima Akademije ženskog liderstva.

 [:]