Poseta Somboru i predstavljanju projekta Sigurna kuća socijalnog preduzetništva

[:sr]Projekat „Sigurna kuća socijalnog preduzetništva Sombor“ sprovode Sigurna kuća Sombor i Udruženje za odrzivi razvoj BIO IDEA iz Beograda. Ovaj projekat se odnosi na ekonomsko osnaživanje žena koje su u riziku od nasilja sa  područja Sombora i predviđeno je uključivanje  4 naselja: Bački Monoštor, Kolut, Bezdan i Bački breg, sa ciljem osnivanja socijalnog preduzeća pod franšizom BIO IDEA sapuni. Ovaj projekat sufinansira Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova uz podršku grada Sombora.

Predstavljanje projekta je održano u okviru Međunarodnog volonterskog kampa “Volonteri za inkluziju”, koji će biti održan od 31.jula do 13.avgusta, u Sigurnoj kući grada Sombora, a u organizaciji IDC-a (Inicijative za razvoj i saradnju) i Sigurne kuće, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i uz podršku Ministarstva omladine i sporta. Tokom kampa, 10 volontera iz celog sveta i volonteri iz lokalne zajednice radiće zajedno na uređenju Sigurne kuće i njenog dvorišta, a za njih će biti organizovan i niz kreativno-edukativnih radionica.

Poset Sigurnoj kući Sombor 1

Udruženje Inicijativa za razvoj i saradnju Srbija (IDC) je neprofitna organizacija, posvećena socijalnom i ekonomskom uključivanju deprivilegovanih kategorija stanovništva i zaštiti njihovih prava. IDC je administrator Nacionalne mreže socijalne ekonomije SENS i jedan je od osnivača i član Koalicije za razvoj i promociju socijalnog preduzetništva.

Poset Sigurnoj kući Sombor 2

U cilju otpočinjanja dugoročne saradnje IDC je Sigurnoj kući u Somboru ustupio na korišćenje 5 mašina za šivenje i prateću opremu, za potrebe organizovanja obuka i pokretanja pograma ekonomskog osnaživanja žena, korisnica Sigurne kuće, ali i žena koje se nalaze u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i porodičnog nasilja.

[:]

Scroll to Top