Nasilje prema ženama u politici mora biti zaustavljeno i sankcionisano

Akademija ženskog liderstva obavezala se da će reagovati svaki put kada u našem društvu političarke i žene angažovane na javnim poslovima budu izložene diskriminaciji i nasilju. Obavezale smo se da ćemo podići glas svaki put kada se napadaju žene uz korišćenje diskriminatornog jezika, otvorenih uvreda ili seksističkih i drugih ponižavajučih sadržaja. 

Današnji napadi na narodne poslanice iz opozicionih redova upućeni od strane predstavnika i predstavnica vlasti smatramo nedopustivim atakom na njihov integritet kao narodnih poslanica ali i atakom na integritet Narodne skupštine kao najvišeg predstavničkog tela u Srbiji.

Posebno nas zabrinjava činjenica da se i potpredsednica Narodne skupštine koja je predsedavala sednicom seksistički i uvredljivo obraćala svojim koleginicama, narodnim poslanicama iz redova opozicije.

Upozoravale smo i upozoravamo da nasilje ispoljeno nad ženama u politici urušava kvalitet političkog života, dramatično podriva njegov demokratski potencijal i podstiče druge oblike nasilja i agresije u svim sferama života.

U situaciji kada nasilje nad ženama postaje sve brutalnije i kada je 25 žena samo tokom ove godine ubijeno u porodičnom i partnerskom nasilju, nedopustivo je da se u Domu narodne skupštine seksizam, vređanje i napadi na žene tolerišu i ne sankcionišu.

Zato tražimo od predsednika Narodne skupštine da zaštiti integritet narodnih poslanica, posebno onih iz opozicionih redova i da preduzme sve mere koje mu stoje na raspolaganju da se vladavina prava i atmosfera dijalog ponovo uspostave u Narodnoj Skupštini. Tražimo i od koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade RS i nezavisnih institucija da hitno reaguju i izjasne se o nasilju prema poslanicama i da preduzmu sve mere koje su u njihovoj nadležnosti.

Podsećamo da je Akademija ženskog liderstva pratila nasilje nad političarkama, aktivistkinjama i drugim ženama uključenim u sprovođenje izbora. Zabrinjavajući podaci prikupljeni tokom izborne kampanje 2022. godine su publikovani i poslati institucijama, ali je za sada reakcija izostala.

Akademija poziva narodne poslanice, političke aktivistkinje i sve druge žene angažovane u javnom i političkom životu da prijave svaki oblik nasilja kojem su bile izložene  koristeći kontakt formu na našoj web stranici ili mail prijavinasilje@liderke.org

I dalje smo tu za podršku i pomoć.

Scroll to Top