Liderke angažovane u borbi protiv nasilja prema ženama i devojčicama

Akademija ženskog liderstva organizovala je u subotu, 18. novembra Info dan za političarke, dosadašnje polaznice programa, o borbi protiv nasilja prema ženama i kampanji “16 dana aktivizma”. Ovoga puta cilj nam je da podignemo nivo informisanosti javnosti o rodno zasnovanom nasilju i novom…

REAGOVANJE NA NOVE MEDIJSKE NAPADE NA ŽENE

Akademija ženskog liderstva više puta je samostalno i u saradnji sa drugim organizacijama reagovala na sramne medijske sadržaje o ženama angažovanim u javnom i političkom životu Srbije.  Obavezali smo se da ćemo podići glas svaki put kada se kroz blato…