Za ravnopravnost na izborima

Kancelarija za demokratkse institucije i ljudska prava (ODHIR) organizovala je regionalnu konferenciju na temu prevazilaženje prepreka koje utiču na ravnopravnost učešća žena i muškaraca na izborima.

GREVIO izveštaj iz senke

Savez udruženja građana “Mreža SOS Vojvodina” je tokom 2018.godine predvodila koaliciju nevladinih organizacija civilnog drupštva krozproces pisanja “Izveštaja iz senke o primeni Konvencije Saveta Evrope osprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama” (GREVIO izveštaj). Ovaj izveštaj iz senke je izradio…

Vojvodina – liderka rodne ravnopravnosti?

Akademija ženskog liderstva organizovala je 29. juna 2017. godine u Novom Sadu javnu debatu pod nazivom „Vojvodina – liderka rodne ravnopravnosti?“ posvećenu stanju institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, kako bi ukazala na važnost očuvanja i…

Pismo Mandataru povodom tela za rodnu ravnopravnost na nacionalnom nivou

Akademija ženskog liderstva uputila je pismo mandataru nove Vlade republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, pozivajući ga da svojim programom,  novim Zakonom o Vladi Republike Srbije i Zakonom o ministarstvima predvidi osnivanje posebnog tela nadležnog za unapređenje rodne ravnopravnosti na nacionalnom novou.