Liderke u borbi protiv diskriminacije

Akademije ženskog liderstva organizovala je u Beogradu, 19. aprila 2017. godine Konferenciju “Liderke u borbi protiv diskriminacije” sa ciljem promocije veće političke participacije žena kao jednog od uslova za prevazilaženje svih oblika diskriminacije kojima su izložene žene u Srbiji, kao…

Četvrti sastanak alumnistkinja sa ženskim organizacijama

Akademija ženskog liderstva je održala 4. sastanak alumnistkinja i predstavnica civilnog sektora u Novom Pazaru, 14. marta.  Ovaj sastanak je bio specifičan po tome što je inicijativa da se organizuje u Novom Pazaru došla upravo od jedne naše alumnistkinje, Misale…

Second training for political parties

Women’s Leadership Academy has delivered Second training for political parties’ officials at Hotel Park, Belgrade, on December 14, 2016. Officials from 10 different political parties with a parliamentary status took part in the training (Serbian Progressive Party, Socialist Party of…

Seminar Akademije ženskog liderstva u Zrenjaninu

Akademija ženskog liderstva, program namenjen političarkama svih stranaka, nastavio se seminarom u Zrenjaninu, od 29. septembra do 2. oktobra. “Ovo je bila odlična prilika za liderke da osnaže svoje političke i veštine zagovaranja kako bi aktivnije učestvovale u političkom i javnom…