Čestitka Ani Brnabić

[:sr]Poštovana gospođo Brnabić,   u ime Akademije ženskog liderstva  čestitamo Vam na izboru za predsednicu Vlade Republike Srbije. Činjenica da je posle gotovo tri decenije od uvođenja višestranačja na čelo Vlade došla žena, predstavlja korak napred i veliko ohrabrenje. Istovremeno, to je prilika da teme kao što su rodna ravnopravnost, jednake mogućnosti, zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava, zajedničkim naporima ugradimo u sve sektore i javne politike.[:]

[:sr]Verujemo da ćemo u Vama imati saveznicu u upućivanju Zakona o rodnoj ravnopravnosti u Narodnu skupštinu. Novi zakonski predlog već dugo čeka na usvajanje, a bez njega biće teško ostvariti napredak kakav nam je potreban.

U jednakoj meri očekujemo angažovanje Vlade koju predvodite i Vas lično, u borbi protiv nasilja prema ženama i svih oblika diskriminacije i marginalizacije žena u našem društvu.

Kao predsednica Vade sada ste u prilici da date podsticaj većem učešću žena u odlučivanju kao i daljem razvoju institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost: Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade, pokrajinskih rodnih mehanizama kao i lokalnih tela za rodnu ravnopravnost.

Povedite Srbiju u pravcu istinske ravnopravnosti i u nama, borkinjama i borcima za ženska prava, imaćete iskrene saveznice i saveznike.              

Za  Akademiju ženskog liderstva, s velikim poštovanjem,

Sonja Liht, Miloš Đajić i Biljana Stepanov

U Beogradu, 4. jula 2017. godine [:en] 

 [:]