Čestitka Ani Brnabić

[:sr]Verujemo da ćemo u Vama imati saveznicu u upućivanju Zakona o rodnoj ravnopravnosti u Narodnu skupštinu. Novi zakonski predlog već dugo čeka na usvajanje, a bez njega biće teško ostvariti napredak kakav nam je potreban.

U jednakoj meri očekujemo angažovanje Vlade koju predvodite i Vas lično, u borbi protiv nasilja prema ženama i svih oblika diskriminacije i marginalizacije žena u našem društvu.

Kao predsednica Vade sada ste u prilici da date podsticaj većem učešću žena u odlučivanju kao i daljem razvoju institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost: Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade, pokrajinskih rodnih mehanizama kao i lokalnih tela za rodnu ravnopravnost.

Povedite Srbiju u pravcu istinske ravnopravnosti i u nama, borkinjama i borcima za ženska prava, imaćete iskrene saveznice i saveznike.              

Za  Akademiju ženskog liderstva, s velikim poštovanjem,

Sonja Liht, Miloš Đajić i Biljana Stepanov

U Beogradu, 4. jula 2017. godine [:en] 

 [:]

Scroll to Top