Žensko preduzetništvo

[:sr]Voleli bismo da smo bogatiji. Voleli bismo da smo uspešniji. Voleli bismo da smo važniji. Ali nismo. U tom rascepu između idealne, a zamišljene, slike sebe i stvarnosti, mi se, kao društvo kao bavimo razvojem preduzetništva: dekoncentrisano, kao kada vodimo…

Kvote nisu dovoljne

[:sr]Izborne kvote su proveren način da se poveća broj žena na mestima odlučivanja, ali nedovoljne da obezbede suštinski uticaj žena na odlučivanje. U nedostatku boljih instrumenata, kvote doprinose da žene budu kandidovane, vidljive i aktivne u javnom i političkom životu Srbije,…

Ženski politički subjektivitet

[:sr]Sve partije su na početku primene univerzalnog političkog prava za muškarce – birati i biti biran, prava koje se u Evropi  počelo postepeno primenjivati tek  krajem 19. i početkom 20. veka, čak i formalno pravno isključivale žene. Ali prava žena…

Žensko političko liderstvo u Srbiji

[:sr]Srbija sa 34% žena u nacionalnom parlamentu, 21% ministarki, 30% žena u Narodnoj banci, 15% žena u odborima najvećih kompanija, ima Indeks rodne ravnopranvosti u oblasti moći 43, u odnosu na zemlje EU sa 39.7.  Kvote su ispunile svoju funkciju:…