Borba za politička prava žena traje

[:sr]Danas kada obeležavamo Međunarodni dan žena, Akademija ženskog liderstva podseća da ni 73 godine nakon što su žene u Srbiji, sa drugim ženama u Jugoslaviji, osvojile pravo glasa i postavile temelje emancipacije, potpuna jednakost u javnoj i političkoj sferi još nije dostignuta.

Nakon 2000-te godine i ulaska Srbije u fazu demokratskog pluralizma, postignut je napredak u predstavničkim telima (Narodnoj skupštini i skupštinama na pokrajinskom i lokalnom nivou) u kojima žene danas čine 1/3 sastava. Ipak, i pored primene kvote za manje zastupljeni pol u više izbornih ciklusa, u 68 opština i gradova (40,2%) broj odbornica je ispod zakonom propisanog minimuma.

U opštinskim i gradskim većima ima samo 19% žena, a na mestu predsednice opštine ili gradonačelnice žene se nalaze u 7% lokalnih samouprava. 

U Srbiji je politika i dalje prostor muške dominacije. Veći prodor žena u javnu sferu, njihovo profesionalno angažovanje i preuzimanje važnih uloga u institucijama, značajno narušava “udobnost” tog poznatog modela i danas se osećaju snažni otpori daljem napretku.

WomeninBiz_Bug“Kritična masa” žena u parlamentima, više žena u Vladi Srbije, u partijskim strukturama, danas je praćena novim izazovima, novim i starim zamkama za žene.

Akademija ženskog liderstva još jednom naglašava da bez istinske ravnopravnosti žena i muškaraca u svim sferama života, bez uključivanja žena u donošenje odluka o važnim pitanjima u društvu, nema ni napretka ni razvoja Srbije.

Akademija će zato nastaviti da podržava ulazak novih žena u politiku, da ih edukuje i priprema za preuzimanje odgovornosti za javne poslove, ali istovremeno i da ih motiviše na odbranu  ženskih prava i borbu za ravnopravnost.

Women-Power-and-Politics

 

 [:en]Danas kada obeležavamo Međunarodni dan žena, Akademija ženskog liderstva podseća da ni 73 godine nakon što su žene u Srbiji, sa drugim ženama u Jugoslaviji, osvojile pravo glasa i postavile temelje emancipacije, potpuna jednakost u javnoj i političkoj sferi još nije dostignuta.

Nakon 2000-te godine i ulaska Srbije u fazu demokratskog pluralizma, postignut je napredak u predstavničkim telima (Narodnoj skupštini i skupštinama na pokrajinskom i lokalnom nivou) u kojima žene danas čine 1/3 sastava. Ipak, i pored primene kvote za manje zastupljeni pol u više izbornih ciklusa, u 68 opština i gradova (40,2%) broj odbornica je ispod zakonom propisanog minimuma.

U opštinskim i gradskim većima ima samo 19% žena, a na mestu predsednice opštine ili gradonačelnice žene se nalaze u 7% lokalnih samouprava. 

U Srbiji je politika i dalje prostor muške dominacije. Veći prodor žena u javnu sferu, njihovo profesionalno angažovanje i preuzimanje važnih uloga u institucijama, značajno narušava “udobnost” tog poznatog modela i danas se osećaju snažni otpori daljem napretku.

“Kritična masa” žena u parlamentima, više žena u Vladi Srbije, u partijskim strukturama, danas je praćena novim izazovima, novim i starim zamkama za žene.

Akademija ženskog liderstva još jednom naglašava da bez istinske ravnopravnosti žena i muškaraca u svim sferama života, bez uključivanja žena u donošenje odluka o važnim pitanjima u društvu, nema ni napretka ni razvoja Srbije.

Akademija će zato nastaviti da podržava ulazak novih žena u politiku, da ih edukuje i priprema za preuzimanje odgovornosti za javne poslove, ali istovremeno i da ih motiviše na odbranu  ženskih prava i borbu za ravnopravnost.

[:]

Scroll to Top