Akademija

Misija

Mi podržavamo političke aktivistkinje da na mestima odlučivanja nepokolebljivo i hrabro zastupaju i bore za ženska ljudska prava do ostvarivanja pune ravnopravnosti.

Vizija

Žene i muškarci ravnopravno učestvuju u privatnom, javnom i političkom životu donoseći odluke za izgradnju pravednog društva.

Programi

Edukacija

Edukacija

Organizovanje seminara na kojima polaznice stiču znanja iz rodne ravnopravnosti, unapređuju veštine javnog nastupa, političke komunikacije i argumentacijei povezuju se sa koleginicama u zemlji. Ovaj program je pretežno namenjen lokalnim političarkama, jer istraživanja i iskustvo pokazuju najveći stepen diskriminacije i nedovoljnu zastupljenost žena na mestima odlučivanja na lokalnom nivou.

Mentorstvo

Mentorstvo

Cilj mentorskog programa je razmena perspektiva, znanja, iskustva i kontakata između izabranih polaznica Akademije i njihovih mentorki. Zadatak mentorke u programu Akademije je da mentorinu podstiče, motiviše, da joj postavlja pitanja i pokuša da bude neka vrsta „spoljašnjeg oka“ koje će otvoriti različite poglede na izazove sa kojima se suočava u svom svakodnevnom političkom radu.

Javno zagovaranje

Javno zagovaranje

Akademija pokreće vlastite kampanje javnog zagovaranja i uključije se u zagovaračke aktivnosti drugih organizacija i koalicija u Srbiji, sa ciljem da utiče na primenu postojećih zakona, donošenje novih propisa, mera i aktivnosti čiji konačni ishod treba da bude: bolji položaja žena i više rodne ravnopravnosti u društvu.

Vrednosti

Mi smo solidarne

Reagujemo u svakoj situaciji napada na ženu ili kada je nekoj ženi potrebna pomoć i ohrabrenje.

Mi smo aktivne

Pokrećemo društvene akcije.

Mi menjamo stvari oko sebe

Iniciramo promene na mestu na kom se nalazimo. Mislimo globalno, a delamo lokalno.

Mi smo hrabre

Smelo pokrećemo inicijative koje štite prava žena i promovišu ljudska prava i ravnopravnost.

Mi odgovorno postupamo i radimo

Preuzimamo odgovornost za javni posao i ljude koje predstavljamo. Delimo informacije i znanja.

Mi branimo pravo na različitost i borimo se protiv diskriminacije

Promovišemo toleranciju, reagujemo na svaku diskriminaciju i uvek uzimamo u obzir manjinsko mišljenje.

Mi se kandidujemo i pobeđujemo

Sanjamo napredak i živimo svoje snove.

Nastanak i razvoj

Akademiju ženskog liderstva (AŽL) pokrenuo je Nacionalni demokratski Institut (NDI) u Srbiji 2011. godine. Od 2017. godine Akademija funkcioniše kao samostalni pravni subjekt. Cilj Akademije je da osnaži političke aktivistkinje da uzmu ravnopravno učešće u procesu donošenja odluka i kreiranju politika i da pritom afirmišu koncept rodne ravnopravnosti u svim oblastima života u Republici Srbiji. Dosadašnji obrazovni program je realizovan u sedam ciklusa: 2011, 2012, 2013, 2015 i 2016. Na njemu je učestvovalo 180 polaznica iz 21. političkog subjekta (SNS, DS, LSV, URS, SDPS, SPS, DSS, LDP, Zeleni Srbije, Jedinstvena Srbija, Nova stranka, SDP, BNZ… ). Pored pet škola za političke liderke, organizovana su i mnogobrojni jednodnevni tematski susreta sa alumnistkinjama.  Danas u okviru AŽL aktivno funkcioniše Alumni klub Akademije. AŽL je 2011. i 2014. godine imala i zagovaračke aktivnosti kroz kampanju za izmenu izbornog zakona i osnivanje nacionalnog mehanizma za rodnu ravnopravnost pri Vladi Srbije.

Pripremajući se za zatvaranje programa u Srbiji, NDI je od maja 2013. u pripremu i realizaciju programa, na otvorenom pozivu, uključio konzorcijum tri lokalne nevladine organizacije: Centar modernih veština, Beogradski fond za političku izuzetnost i Centar za podršku ženama. Tada je  potpisan memorandum o saradnji između NDI i konzorcijuma tri lokalne navladine organizacije CMV, BFPI i CPŽ o preuzimanju programa AŽL. Danas lokalne nevladine organizacije samostalno vode programe AŽL. Od 2017. godine AŽL funkcioniše kao nezavisni pravni subjekt.

Publikacije Akademije

Tim

Strateškim planom Akademije, koji je donet krajem 2014. godine, bilo je predviđeno je da konzorcijum tri organizacije preraste u neki od čvršćih oblika organizovanja sa uspostavljenim organima upravljanja: skupštinom, upravnim odborom i savetom. To se i desilo i septembra 2017. godine održana je Osnivačka skupština AŽL. Statutom AŽL je predviđeno učešće i ekspertkinja kao i predstavnica Alumni kluba u rukovođenju Akademijom.

Programima i razvojem Akademije podjednako upravljaju tri partnerske organizacije sa velikim iskustvom i međusobnom saradnjom u oblasti ženskih ljudskih prava i političkog obrazovanja: Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar za podršku ženama i Centar modernih veština.

Akademija sarađuje sa ekspertkinjama i ekspertima iz oblasti rodne ravnopravnosti i političkog obrazovanja iz zemlje i regiona.

Operativni tim Akademije trenutno čine

Bogdan-Urosevic-200x300

Bogdan Urošević

BFPE

Marija Mutić

Marija Mutić

CMV

Marija Srdić

Marija Srdić

CPŽ

Kontakt

 

Takovska 13, Beograd 11000, Srbija

+381 11 3448 008