Seminar Akademije ženskog liderstva u Zrenjaninu

Trideset političarki iz 15 političkih stranaka i pokreta učestvovalo je u diskusijama, predavanjima i obuci na temu zastupljenosti žena u politici i načina zastupanja rodne ravnopravnosti u političkom i javnom životu.

Prema rečima Marije Srdić, projektne menadžerke na Akademiji ženskog liderstva: „Postoje mnoge političarke u Srbiji zainteresovane za pitanja rodne ravnopravnosti koje su kandidatkinje za važne javne funkcije. Dokaz za ovo je sve veće interesovanje za program Akademije iz godine u godinu. Želimo da ojačamo žene u politici i da im pomognemo da postignu svoje ciljeve pružajući im znanja i veštine neophodne za borbu za pozicije koje zaslužuju.“

Preko 200 političarki iz više od 20 političkih stranaka iz cele Srbije prijavilo se za učešće na dve ovogodišnje Akademije, u Kragujevcu i Zrenjaninu. Učesnice su učile o liderstvu, političkoj participaciji i zastupljenosti, i imale su priliku da unaprede svoje veštine javnog nastupa i političke argumentacije.

Svesna važnosti uloge žena u politici, veoma mlada sam se uključila u politiku sa željom da svojim radom podržim žene, kao i da zajednički promenimo položaj žena u društvu. Sigurna sam da ću nakon seminara Akademije ženskog liderstva steći bolje razumevanje položaja žena u politici, kao i da ću steći veštine koje će mi, kao potpredsednici Skupštine AP Vojvodine, pomoći da promovišem važnost učešca žena u donošenju odluka koje će naše društvo učiniti boljim„, izjavila je Aleksandra Đanković iz Socijalističke partije Srbije.

Scroll to Top